>> Wonen - Een eigen huis bouwen


Het voordeel van het bouwen van een eigen huis is dat u het huis bijna helemaal naar uw eigen wensen kunt bouwen! Natuurlijk dient de woning wel aan alle regels en normen te voldoen. De volgende stappen moet u ondernemen bij het bouwen van een eigen woning:Grond kopen
U dient eerst een stuk grond (kavel) te kopen waarop de woning gebouwd zal gaan worden. Bij het kopen van de grond dient u naar het bestemmingsplan van de Gemeente te kijken. Op het bestemmingsplan staat aangegeven of dat er gebouwd mag worden en wat er gebouwd mag worden en wat er gaat gebeuren met de omgeving. Wanneer de bestemming van de kavel geen woonbestemming is, mag u er geen woning plaatsen. Verder dient u te beschikken over een schone grondverklaring. Dit houdt in dat de grond niet vervuild mag zijn. Zonder een schone grondverklaring geeft de Gemeente geen Bouwvergunning af.

Ontwerpen
Een ontwerp maken van de woning kunt u op de volgende manieren doen:
Door een architect
U maakt een wensenlijstje (programma van wensen) van de woning. Hier geeft u het uiterlijk aan (bijvoorbeeld veel glas, modern, enz. ), de ruimtebehoefte, aantal kamers, soort ruimtes, budget, enz. Dit wensenlijstje bespreekt u met de architect. De architect toets eerst globaal of dat de wensen overeenkomen met uw budget. Als het ontwerp binnen het budget gemaakt kan worden zal de architect u een opdrachtbevestiging toesturen waarin staat aangegeven dat door hem het ontwerp wordt gemaakt en het bouwproces begeleid tot aan oplevering. U kunt hier naar een architect zoeken.
De vergoeding die de architect vraagt voor zijn werkzaamheden heet honorarium. De meest gebruikte honorarium soorten zijn:
Een honorarium dat gebaseerd is op een percentage van de bouwkosten.
Een honorarium dat gebaseerd is op de werkelijk aan uw bouwproject gewerkte uren.
Een honorarium dat gevormd wordt een overeengekomen vast bedrag.

Voor het in de arm nemen van een architect bestaat geen vast tarief. De Bond van Nederlandse Architecten hanteert een glijdende schaal voor het honorarium, afhankelijk van de vraag of de klus meer of minder bewerkelijk is. Het percentage van de bouwkosten loopt, bij een werk van een ton, van vijftien tot achttien procent. Hoe groter de bouw, hoe lager het percentage.
Verbouwen is relatief duurder, 15 tot maximaal 30 procent.
Meer informatie over het bouwen met een architect is te vinden op de website van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Of klik op de volgende onderwerpen:

Door een aannemer
Grote aannemers beschikken over standaardelementen waar u een woning uit kunt samenstellen. Dit soort woningen samengesteld uit standaardelementen worden ook wel maatconfectiewoningen genoemd. U kunt ook een confectiewoning laten bouwen. Dit zijn woningen die de aannemer in een catalogus heeft staan.

Door u zelf
Begin hier alleen aan wanneer u veel verstand heeft van het bouwen. U dient niet alleen de tekeningen (tot op bestekniveau) te kunnen maken, maar de woning ook te kunnen toetsen op het gebied van constructie, bouwfysica, bruikbaarheid en veiligheid.

Bouwmethode
Uw huis kan op verschillende manieren worden gebouw. Het huis kan bijvoorbeeld gemaakt worden van beton, hout of staal. De bouwmethode keuze is afhankelijk van het ontwerp en wordt meestal gemaakt door de aannemer en/of de architect. Natuurlijk kunt u ook zelf aangeven welke bouwmethode u wenst. De volgende bouwmethodes voor de woningbouw zijn te onderscheiden:

Traditionele bouw
Houtskelebouw
Staalframebouw
Montagebouw
GietbouwBouwvergunning
Zodra de architect het ontwerp heeft uitgewerkt tot en met bestekniveau zal de architect bij de gemeente een bouwvergunning aanvragen. De bestekfase houdt in dat u het werk/ontwerp duidelijk beschrijft en uittekent doormiddel van bestektekeningen. Een voorbeeld van een bouwvergunning formulier kan u hier downloaden. Voor het verkrijgen van deze vergunning wordt bekeken of de woning voldoet aan technische eisen, aan milieuvoorschriften en aan uiterlijke eisen.Aanbesteding en bouw
Wanneer de Gemeente een bouwvergunning heeft verleend kan de aanbesteding beginnen.
Dat wil zeggen dat u samen met de architect een aantal aannemers vraagt om een prijsaanbieding te doen. De architect zal het bestek naar de verschillende aannemers toesturen. Het werk wordt vervolgens gegund (opdracht geven tot bouw) aan de aannemer met de laagste prijsaanbieding indien uw budget hoger is dan de prijsaanbieding van de aannemer.Uitvoering
Tijdens de bouw zal de architect er op toezien dat de woning volgens het bestek en tekeningen wordt gebouwd. De architect voert dus de directie over de uitvoering. Natuurlijk kunt u zelf ook toezicht op de bouw van de woning houden.Oplevering
Bij de oplevering controleert u samen met de architect of alles is uitgevoerd volgens bestek en tekeningen. Met de aannemer worden eventuele schriftelijke afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen de laatste onvolkomenheden worden hersteld.
U kunt uw aannemer uw woning op twee verschillende manieren laten opleveren:

Sleutelklaar: de woning is volledig afgewerkt. Inclusief vloeren, keuken en sanitair.
Casco: alleen de constructie en het grote werk is klaar. De woning moet nu dus nog volledig bewoonbaar gemaakt worden.© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!