AfschrijfgereedschapBij het maken van werkstukken is het afschrijven één van de belangrijkste onderdelen. Doe dit altijd zo nauwkeurig mogelijk en neem er de tijd voor. Dit voorkomt later een hoop schaaf- en schuurwerk. Het goed kunnen aftekenen begint natuurlijk met het juiste afschrijfgereedschap. Een winkelhaak hoort bijvoorbeeld bij iedereen in de gereedschapskist te liggen. De belangrijkste aftekengereedschappen voor bouwkundig timmerwerk zijn:Winkelhaak

Een winkelhaak wordt gebruikt voor het afschrijven of controleren van haakse hoeken. Een haakse hoek is een hoek van 90 graden. Sommige winkelhaken zijn voorzien van een verstek. Met deze winkelhaken kunnen ook hoeken van 45 graden worden afgeschreven. Controleer regelmatig de haaksheid van de winkelhaak. Om dit te controleren trekt u een rechte lijn met de winkelhaak op een stuk hout. U draait de winkelhaak om en dan moet de lijn precies gelijk liggen met de winkelhaak.Bouwhaak
Moet u grote hoeken van 90 graden uitzetten maak dan een grote houten bouwhaak. Een bouwhaak bestaat uit drie laten. Deze drie laten bevestigt u in de verhouding 3 en 4 voor de rechte kanten en 5 voor de schuine kant. Deze verhouding levert een haakse hoek van 90 graden op.

Verstekhaak
Met een verstekhaak kunnen we hoeken van 45 en 135 graden aftekenen of contoleren. Een verstekhaak wordt toegepast voor het aftekenen van lijstwerken en profielen bij ramen en deuren.

Zweihaak
Een zweihaak of een zwaaihaak wordt gebruikt voor het afschrijven of overnemen van willekeurige hoeken. Op de foto ziet u een digitale zweihaak afgebeeld.


Kruishout
Kruishouten gebruikt u bij het afschrijven op lange houten planken en latten. Bijvoorbeeld voor het aftekenen van sponningen, pennen en gaten. Een kruishout brengt een kerfje aan in het af te schrijven hout. Er zijn enkele kruishouten en dubbele kruishouten. Een dubbele kruishout kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor een pen- en gatverbinding af te tekenen.Passer
Een metalen steekpasser wordt gebruikt voor het afkrassen van circelbogen en het uitzetten van steekafstanden bij trappen. Bij het instellen van een steekpasser houdt u één been tegen de zijkant van een meetlat.Centerponsen en boorcenters

Een centerpons wordt gebruikt voor het aftekenen van gaten. De aftekencenter van de centerpons is altijd ondiep. Een boorcenter laat daarentegen wel een diepe center achter in het materiaal. De boor kan zich dan beter centreren in het materiaal.

Timmermanspotlood
Een timmermanspotlood is voorzien van een rechthoekige stiftdoorsnede. Met een beitel en of schuurpapier kan de potlood worden geslepen. Een timmermanspotlood wordt gebruikt voor het aftekenwerk. Bij het gebruik van een gewoon potlood is de kans groot dat de punt of de ronde stift breekt. Deze potloden zijn ook vaak te zacht waardoor vlekken op het werkstuk ontstaan.
Kraspen
Met een kraspen tekent u af op metalen. Een kraspen geeft altijd (kleine) beschadiging op het werkstuk.

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!