>> (ver)huis modules

 
Hypotheekmodules

Maximale hypotheek
Een geanimeerde module waarin u zelf de schuifjes kunt bedienen. De hoogte van de hypotheek wordt vervolgens uitgedrukt in een waarde, en tevens in de uitstraling van de afgebeelde woning.


Bruto maandlast annuiteit hypotheek
Met deze module kan de annuïteit worden bepaald. Tevens wordt de rente en aflossing van een gekozen termijn in beeld gebracht. In deze versie worden gegevens gepresenteerd in een overzichtelijke grafiek.
Met aanvraagformulier.


Herbouwwaardemeter
Met deze module kunt u uitrekenen wat het kost om uw woning opnieuw op te bouwen.


Maandlastenindicator
Een geanimeerde module waarin u zelf de schuifjes kan bedienen. Met deze module kunt u bekijken wat de netto maanlasten zijn voor een hypotheek.

Hoe hoog moet uw hypotheek zijn?
Deze module berekent het exacte hypotheekbedrag, en wat de invloed van het eigen geld is. Bijkomende kosten worden gespecificeerd. Met aanvraagformulier.


Van huur naar koop
Als iemand een huis huurt en overweegt een huis te kopen, is deze module bijzonder handig. U kan met de module uitzoeken hoeveel uw huis mag kosten als u dezelfde woonlasten wil houden die u momenteel heeft. Met aanvraagformulier.


Moet ik huren of kopen?
Huren of kopen? Met deze module kan aan de hand van de door u ingevulde gegevens worden berekend wat in uw geval financieel gezien de verstandigste optie is. Met aanvraagformulier.


Voor hoeveel moet ik mijn inboedel verzekeren?
Met deze rekenmodule kan snel en eenvoudig de waarde van de inboedel worden bepaald.
Met aanvraagformulier.


Wat zijn de totale kosten bij koop bestaand huis?
Met deze module worden de totale aankoopkosten, exclusief de financiering, berekend. Er wordt extra aandacht besteed aan de notaris- en makelaarskosten. U kan door middel van het aanklikken van een vraagtekenbutton aanvullende informatie ophalen over het onderwerp. Met aanvraagformulier.


Wat zijn de totale kosten bij koop nieuwbouw huis?
Met deze module worden de totale aankoopkosten, exclusief de financiering, berekend. Er wordt extra aandacht besteed aan de notaris- en makelaarskosten. De consument kan door middel van het aanklikken van een vraagtekenbutton aanvullende informatie ophalen over het onderwerp. Met aanvraagformulier.


Bereken rente en aflossing lineaire hypotheek
Met deze module wordt de rente en aflossing van een gekozen termijn berekend. U krijgt dan inzicht in de hoogte van de te betalen bedragen. In deze versie is een interactieve standaardgrafiek inbegrepen. Met aanvraagformulier.
Maximale hypotheek - nauwkeurig
Deze module berekent de maximale hypotheek gelijktijdig op basis van de normen van NHG en de gemiddelde maatschappijnormen. Bovendien houdt de module rekening met de lopende verplichtingen en / of partner. Met aanvraagformulier.


Bereken uw netto maandlast
Deze rekenmodule geeft inzicht in de bruto en netto maandlast van de gekozen hypotheekconstructie. Met aanvraagformulier.


Wat kost de notaris?
Met deze module worden ten eerste de notariskosten bij aankoop van een bestaande woning gespecificeerd. Het gaat dan om de akte van levering (transportakte), kadastrale kosten, kadastraal recht en overdrachtsbelasting. Ten tweede worden de minimale en maximale tarieven binnen de bandbreedte vergeleken. Tarieven zijn onderhandelbaar met de notaris. U kan door middel van het aanklikken van een vraagtekenbutton aanvullende informatie ophalen over het onderwerp. Met aanvraagformulier.


Welk deel van de hypotheek is aftrekbaar?
Deze module berekent welk deel van de hypotheekrente aftrekbaar is van de belasting.
Met aanvraagformulier.


Wat zijn de gevolgen voor veranderde dagrente?
Deze module berekent wat er met de te betalen rente gebeurt indien de dagrente wijzigt en binnen of buiten de bandbreedte valt.
Met aanvraagformulier.


Bereken de effectieve rente
© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!