Oppervlakte balkon


Het oppervlak van een balkon wordt gemeten door de buitenwerkse maten te meten. Het gaat dus om het bruto-oppervlakte.

 


 
  © www.WoonHelp.com 2005