Bestaand gebouw


Pas na voltooiing van een bouwwerk is sprake van een "bestaand gebouw ". Indien de eigenaar bij een nieuwbouwproject dat reeds in uitvoering is en waarvoor reeds bouwvergunning is verleend iets wil wijzigen (bijvoorbeeld een aanbouw aan de achtergevel), dan is dit bouwvergunningplichtig. In die gevallen is het mogelijk een bouwvergunning te vragen die bestaat uit het wijzigen van de eerder verleende bouwvergunning.

 

Bij een nieuwbouwproject dat reeds in uitvoering is en waarvoor reeds bouwvergunning is verleend wil de eigenaar een uitbouw aan de achterzijde bouwen.
Mag deze woning als bestaande woning aangemerkt worden waarbij een uitbouw aan de achterzijde wordt gerealiseerd volgens de voorwaarden van een bouwvergunningsvrij bouwwerk?

Nee dit mag niet. Op grond van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken kunnen aan- en uitbouwen en bijgebouwen alleen gebouwd worden bij een bestaande woning of een bestaand woongebouw. Pas na voltooiing van de woning is sprake van een "bestaande woning" en mag er een bouwvergunningsvrije aanbouw worden gebouwd. Indien al tijdens de bouw een dergelijke aanbouw gewenst, dan is dit bouwvergunningplichtig. In die gevallen is het mogelijk een bouwvergunning te vragen die bestaat uit het wijzigen van de eerder verleende bouwvergunning.


 
  © www.WoonHelp.com 2005