Welke stukken heeft de bank nodig


>> Meer vragen over hypotheken


Bij aankoop van een bestaande woning

In het algemeen zijn de volgende stukken nodig:

 • een getekend exemplaar van de offerte door aanvrager en partner
 • een getekend exemplaar van het aanvraagformulier door aanvrager en partner
 • recente originele werkgeversverklaring van aanvrager en partner
 • kopie van de laatste salarisstrook van aanvrager en partner
 • kopie van geldig legitimatiebewijs van aanvrager en partner (rijbewijs is niet geldig)
 • getekende en geparafeerde kopie van de koopovereenkomst
 • een recent, origineel taxatierapport met waarden voor en na verbouwing
 • een specificatie van de kosten van verbouwing

 

Bij aankoop van een nieuwbouwwoning

In het algemeen zijn de volgende stukken nodig:

 • een getekend exemplaar van de offerte door aanvrager en partner
 • een getekend exemplaar van het aanvraagformulier door aanvrager en partner
 • recente originele werkgeversverklaring van aanvrager en partner
 • kopie van de laatste salarisstrook van aanvrager en partner
 • kopie van geldig legitimatiebewijs van aanvrager en partner (rijbewijs is niet geldig)
 • getekende en geparafeerde kopie van de koopovereenkomst
 • een recent, origineel taxatierapport met waarden voor en na verbouwing
 • getekende en geparafeerde kopie van de koop- / aannemingsovereenkomst
 • een specificatie van het meerwerk

 

Bij verhoging of oversluiting van een hypotheek

In het algemeen zijn de volgende stukken nodig:

 • een getekend exemplaar van de offerte door aanvrager en partner
 • een getekend exemplaar van het aanvraagformulier door aanvrager en partner
 • recente originele werkgeversverklaring van aanvrager en partner
 • kopie van de laatste salarisstrook van aanvrager en partner
 • kopie van geldig legitimatiebewijs van aanvrager en partner (rijbewijs is niet geldig)
 • een recent, origineel taxatierapport met waarden voor en na de verbouwing
 • een specificatie van de kosten van verbouwing
 • kopie van het bewijs van eigendom

 

Afhankelijk van de persoonlijke situatie en de gekozen hypotheekvorm zullen nog aanvullende stukken geleverd dienen te worden. Te denken valt aan:

 • beschikking van uitkeringsinstanties (bijvoorbeeld bij een WAO-uitkering)
 • opbouw van de pensioenrechten (bijvoorbeeld als de hypotheek ruim na 65ste jaar doorloopt)
 • kopie van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld bij hen die sinds kort een baan hebben)
 • aanvraagformulier levensverzekering (bij een levenhypotheek)
 • aanvraagformulier spaarhypotheekverzekering (bij een spaarhypotheek)

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!