Wat kan ik doen als ik spijt heb van de aankoop?


>> Meer vragen over hypotheken


Spijt bij aankoop van woning?

Juni 2003 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat kopers van bestaande en nieuwbouwwoningen het recht geeft om binnen drie dagen van de koop af te zien. Kopers van nieuwbouwwoningen krijgen daarnaast het recht om een deel van de laatste betaling in te houden tot het moment dat alle opleveringsgebreken zijn verholpen. De datum van de invoering van de nieuwe wet is vermoedelijk 1 september 2003.

 


Periode van bedenktijd

De wet ‘Koop van onroerende zaken en aanneming van werk’ beschermt de kopers van nieuwbouwhuizen en bestaande woningen, door hen een bedenktijd van drie dagen te geven. Drie belangrijke dagen waarbinnen alsnog kan worden afgezien van de aankoop. Bijvoorbeeld omdat na een bouwtechnische keuring blijkt dat een huis ernstige gebreken vertoont. Of omdat de koop onder grote tijdsdruk heeft plaatsgevonden. In alle gevallen kan de koper alsnog kosteloos en zonder opgaaf van reden van de aankoop af. De wet geeft kopers van nieuwbouwwoningen het recht om een bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom in depot te houden bij de notaris. De aannemer ontvangt dit bedrag als alle geconstateerde gebreken zijn verholpen. Tot slot vereist de nieuwe wet dat koopovereenkomsten schriftelijk moeten worden vastgelegd, een mondelinge overeenkomst is straks niet langer rechtsgeldig.

De bedenktijd is ingevoerd om de consument te beschermen in tijden van een overspannen woningmarkt, zoals we die de afgelopen jaren kenden. Op dit moment is de druk in de bestaande woningmarkt weliswaar minder hoog, toch is in de krappe nieuwbouwmarkt de belangstelling met name in het lagere prijssegment onverminderd groot. Daardoor zijn mensen veel te vaak gedwongen om de grootste financiële beslissing van hun leven binnen een paar uur te nemen. De nieuwe wet geeft de mogelijkheid om op een verkeerde of overhaaste beslissing terug te komen.

 


Spijt?

Het leek zo leuk allemaal, een eengezinswoning in dat leuke buurtje. Plotseling realiseert u zich dat die snelweg die zo ver weg leek te liggen vierentwintig uur per dag hoorbaar is en u wilt nog maar één ding: van de koop af. Kan dat zomaar?

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is een voorlopig koopcontract niet zo voorlopig als het lijkt. Het is wel degelijk een bindende overeenkomst, met ander woorden: heeft u dit document getekend dan zit u aan de koop vast. Natuurlijk kunt u een beroep doen op eventuele ontbindende voorwaarden maar de feitelijke reden van ontbinding moet dan wél overeenkomen met de in de koopakte opgenomen tekst. Dus: is de financiering van de woning een ontbindende voorwaarde en krijgt u de financiering inderdaad niet rond, dan kunt u ontbinden. Het financieringsvoorbehoud is een algemeen geaccepteerde ontbindende voorwaarde, die meestal, in overleg met de verkoper, wel wordt opgenomen.

De overlast die een snelweg biedt is een ander verhaal. Om te beginnen is het vrijwel onmogelijk om voor een dergelijke tegenvaller een ontbindende voorwaarde op te nemen. Het einde zou zoek zijn en de verkoper weet nooit waar hij aan toe is. Dit soort zaken dient u dus zelf, voor de aankoop, grondig te onderzoeken.

Zou u de koop toch willen ontbinden dan heeft de verkoper in veel gevallen recht op tien procent van de overeengekomen koopsom. In veel koopakten is daarbij de zinsnede opgenomen: “onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal”. De praktijk leert overigens dat het met die tien procent meestal wel gedaan is.

Een hypotheekadviseur kan u ook al in de oriënterende fase alles vertellen over het kopen van een huis en alles wat daarmee te maken heeft. Maak gebruik van die kennis en laat u in een vroeg stadium goed informeren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!