Kan een verkoper na het mondeling toezeggen van verkoop hier onderuit?

>> Meer vragen over hypotheken


Een koopovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien een verkoper een aanbod doet tot koop van een huis voor een bepaalde prijs en de koper aanvaardt dit aanbod dat de essentialia van de koopovereenkomst bevat is er in beginsel sprake van een koopovereenkomst. Het doet er in beginsel niet toe of dit mondeling of schriftelijk is geschied. Aangezien de makelaar bij het sluiten van de overeenkomst aanwezig was, kunt u bewijzen dat de betreffende overeenkomst tot stand is gekomen.

 

De verkoper kan niet zomaar onder de overeenkomst uit. In beginsel is de verkoper nu verplicht, het betreffende huis aan u te leveren. In het geval van bijzondere omstandigheden, maar die zijn niet snel van toepassing, is het mogelijk voor de verkoper onder de koopovereenkomst uit te komen. Wel blijft de verkoper aansprakelijk voor de door u geleden schade. Uw schade bestaat uit de reeds gemaakte kosten.

 

U kunt de rechter verzoeken, de verkoper ertoe te verplichten, het betreffende huis aan u te leveren. Dit is het vorderen van nakoming van de overeenkomst. Ook kunt u de rechter verzoeken de verkoper te veroordelen in het betalen van de door u geleden schade. U doet er verstandig aan contact op te nemen met een advocaat om een juridische procedure te starten om op die manier ofwel het huis, ofwel de door u geleden schade van de verkoper te vorderen.

 © omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!