Welke kosten bij het aanschaffen van een nieuwe woning kijken?


>> Meer vragen over hypothekenAankoopkosten

Dit zijn de eenmalige kosten die u maakt bij het kopen van een huis. Deze kosten bestaan uit:

 • Koopsom
  Dit is de prijs van de woning.
  Bij een nieuwbouwwoning wordt ook wel gesproken van een koop- of aanneemsom. In eerste instantie koopt de koper de grond aan. In de koopovereenkomst wordt vervolgens de hoogte, van de nog te verrichten, bouwtermijnen afgesproken.
 • Overdrachtsbelasting
  Als u een bestaande woning koopt, dan moet u overdrachtsbelasting betalen. Deze belasting bedraagt 6 procent van de koopsom van de woning.
  Bij nieuwbouw betaalt u geen overdrachtsbelasting. Wel is bij nieuwbouw sprake van BTW deze is in de koop-aanneemovereenkomst verwerkt.
 • Makelaarskosten (courtage)
  Dit zijn de kosten die de makelaar in rekening brengt voor de diensten die hij voor u heeft verricht tijdens het aankooptraject.
 • Notariskosten
  Dit zijn de kosten voor het opmaken van de akte van levering, waardoor uw huis bij het Kadaster wordt ingeschreven. Deze kosten zijn alleen van toepassing op bestaande huizen. Bij nieuwbouwwoningen verzorgt de aannemer of projectontwikkelaar namelijk de inschrijving voor alle huizen.
 • Eigendomsoverdrachtkosten
  Bij bestaande bouw spreekt men meestal van k.k. (kosten koper). In het geval van nieuwbouw hanteert men e term v.o.n. (vrij op naam). Met 'kosten koper' wordt bedoeld de overdrachtsbelasting en notariskosten voor de akte van levering bedoeld. Deze kosten komen voor rekening van de koper. 'Vrij op naam' betekent dat de overdrachtskosten voor rekening van de verkoper komen.

De financieringskosten van een huis bestaan uit alle kosten die gemaakt worden om de financiering van het huis rond te krijgen.

 • Kosten van de hypotheekakte
  Kosten die u betaalt aan de notaris om uw hypotheek op te laten maken en te laten inschrijven in het hypotheekregister.
 • Kosten Nationale Hypotheek Garantie
  Dit zijn de kosten voor het verkrijgen van de NHG. Dit is een vast tarief van 0,3 procent van het hypotheekbedrag.
 • Afsluitkosten
  De administratiekosten die u aan uw geldverstrekker betaalt.
 • Taxatiekosten
  De kosten die u aan een makelaar betaalt voor het taxeren van uw woning. Dit gebeurt meestal alleen voor bestaande woningen.
 • Rente tijdens de bouw
  Dit is de rente die u betaalt over de betaalde termijnnota´s van de aannemer. Hier heeft u alleen mee te maken als u een nieuwbouwwoning koopt. Of indien u bij bestaande bouw verbouwing pleegt.
 • Verhuiskosten
  Verhuizen kost geld. Hoeveel? Dat hangt helemaal af van de manier waarop u verhuist.
 • Verbouwingskosten
  U wilt uw nieuwe woning misschien verbouwen of renoveren? U kunt deze kosten via de hypotheek meefinanciëren.
 • Inrichtingskosten
  Het is raadzaam niet al uw geld te besteden aan de aankoop van de woning. Houd ook geld over om uw huis in te richten.
 • Hypotheeklasten
  Dit bedrag bestaat uit een aflossingsgedeelte en een rentegedeelte. Hoeveel u maandelijks aan hypotheeklasten kwijt bent hangt af van de hoogte van de hypotheek, de rentestand, de looptijd van de hypotheek en de hypotheekvorm die u heeft gekozen.
 • Belastingen
  Onder meer de onroerende zaak belasting. Deze is afhankelijk van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van de woning. Verder het eigen woningforfait, een fiscale bijtelling. En tot slot de gemeentelijke belastingen.

 

Andere lasten

Verder heeft u als huisgebruiker te maken met kosten voor gas, water en licht. Als huisbezitter komen de kosten voor het onderhoud van uw huis daar nog bij.

 © omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!