Wat staat er in het koopcontract?


>> Meer vragen over hypotheken


Alles over het koopcontract

Als u "rond" bent met de (ver)koper, moet er een contract getekend worden. In dit contract worden alle afspraken zwart-op-wit vastgelegd.Het kan handig zijn om gebruik te maken van een modelcontract.

 

Het modelcontract

Waarom gebruik maken van een modelcontract? Door het lezen van het contract krijgt u n.l. een goed beeld van alle zaken die geregeld moeten worden. Bovendien kunt u samen met de (ver)koper het contract (één exemplaar voor de koper en één voor de verkoper) invullen en ondertekenen. Het is verstandig om de notaris bij wie de officiële overdrachtakte zal passeren, een kopie toe te sturen. De Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars hebben een modelcontract opgesteld waarin de rechten van de koper en de verkoper op een evenwichtige manier geregeld zijn.

 

Download standaard koopcontract

U kunt hier het standaard koopcontract, ontwikkeld door de Vereniging Eigen Huis, downloaden. U kunt hier zelf wijzigingen in aanbrengen of ontbindende voorwaarden toevoegen of verwijderen. Het contract dat u en de (ver)koper ondertekenen, wordt "voorlopig" koopcontract genoemd.

 

Het "voorlopig" koopcontract

De term "voorlopig" slaat alleen maar op het feit dat voor de juridische levering van het gekochte een transportakte moet worden opgemaakt. Van de transactie kan niet zonder gevolgen worden afgezien, tenzij er gebruik gemaakt kan worden van een (in het contract vastgelegde) ontbindende voorwaaarde.

Wanneer koper en verkoper het voorlopig koopcontract hebben ondertekend, zijn beide partijen aan de overeenkomst gebonden. Niemand kan meer van de koop afzien, tenzij er een beroep kan worden gedaan op de ontbindende voorwaarden die in het koopcontract zijn vastgelegd.

 

Ontbindende voorwaarden

De meest voorkomende ontbindende voorwaarden zijn:

  • het rond krijgen van een passende financiering
  • nader onderzoek naar een bestemmingsplan
  • onderzoek naar erfdienstbaarheden (recht van overpad etc.)
  • toewijzing van een huisvestingsvergunning
  • resultaten van een bodemonderzoek
  • uitslag van een aankoopkeuring of bouwtechnisch onderzoek uitslag van taxatie

 


Passende financiering

Vrijwel standaard in het voorlopig koopcontract is de ontbindende voorwaarde dat de koop niet doorgaat, als u geen passende financiering rond krijgt. En let er op dat u duidelijk omschrijft wat voor u passend is.
Stel dat u uitgaat van een financiering met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), omdat de rente dan lager is, maar u voldoet niet aan de norm. De makelaar van de verkoper zou daarentegen een financiering voor u kunnen regelen zonder hypotheekgarantie. Indien u niet heeft vastgelegd dat de transactie alleen doorgaat bij een financiering met NHG, dan is er voor u geen weg meer terug.

Als één van de partijen zijn contactuele verplichtingen niet nakomt, moet hij een (in het contract vastgelegde) boete betalen aan de andere partij. Na het tekenen van het "voorlopig" koopcontract wacht nog één gang: de gang naar de notaris om de overdrachtsakte te laten passeren.

 

Waarborgsom

Meestal wordt er van de koper een waarborgsom gevraagd, vaak 5 á 10% van de koopsom. Deze waarborgsom wordt bij de notaris in bewaring gegeven en is bedoeld als zekerheid voor de verkoper. Wanneer de koper bijvoorbeeld het contract ontbindt zonder dat hij daarvoor een geldige reden heeft, dan kunt u de contractuele waarborgsom (of contractuele boete) van de koper eisen. De waarborgsom wordt in een enkel geval vervangen door een bankgarantie.© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!