Alle hypotheekvormen op een rijtje


>> Meer vragen over hypotheken


De beleggingshypotheek

Bij deze hypotheekvorm leent u een bedrag dat u aan het eind van de looptijd aflost, middels de waarde uit uw beleggingsverzekering. Deze hypotheek bestaat dus uit twee delen. Gedurende de gehele looptijd betaald u rente over de volledige lening en zo benut u uw maximale fiscale voordeel. Daarnaast betaalt u een premie die wordt aangewend voor de afdekking bij overlijden(risico verzekering) en de opbouw van het kapitaal. Dit kapitaal lost de hypotheek aan het eind van de looptijd in.

          

Vrijheid
De beleggingshypotheek geeft u de maximale vrijheid om zelf te bepalen hoe u uw vermogen opbouwt. U bepaalt zelf of u actief of minder actief uw vermogensopbouw beïnvloedt. Ook beschikt u over de vrijheid om in de verzekering wijzigingen door te voeren buiten de opbouw om.

Risico
Hoe het ook zij, er is geen zekerheid over het op te bouwen eindkapitaal. Is er een gunstig beleggingsklimaat geweest dan bestaat de mogelijkheid dat u, na aflossing van de hypotheek, geld overhoudt. Wel moet u zich er bewust van zijn dat de opbrengst lager dan de hypotheek kan uitvallen.

Voordelen:
-Positief beïnvloeden van de vermogensopbouw.
-Maximaal fiscaal voordel in de rente aftrek.
-Flexibiliteit gedurende de gehele looptijd.
-Keuzemogelijkheid box I of III.
-Geldverstrekker en verzekeraar mogen verschillen.

Nadelen:
-Negatieve beïnvloeding van de vermogensopbouw.
-Beleggingsrisico.
-Moeilijk in te schatten wanneer box I of III.

Geeft het u een prettig gevoel de hypotheek te kunnen beïnvloeden en de flexibiliteit te hebben aanpassingen te verwerken die zich ook in uw leven voor kunnen doen? Daarnaast maakt u zich niet druk voor eventueel wat mindere jaren op beurs, oftewel in uw beleggingsverzekering. Dan is de beleggingshypotheek wellicht de juiste optie voor u. Om de uiteindelijke hypotheekvariant te bepalen is een adviserend gesprek naar onze mening op zijn plaats

 

De spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en een premie voor uw spaarpolis. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer in met de opbouw van de spaarpolis. We spreken hier over een gegarandeerd bedrag dat bij elkaar gespaard wordt. Hetzelfde bedrag is ook gegarandeerd bij overlijden, aangezien een deel van de premie besteed wordt aan een risico verzekering.

          


Spaarpolis
De rente die u over de financiering betaalt is gelijk aan de rente die u in uw spaarpolis ontvangt. Is de hypotheekrente laag, dan is ook de rente over het spaardeel laag. Het voordeel van deze constructie is dat eventuele rentestijging gecompenseerd wordt met een lagere te betalen spaarpremie, want u krijgt immers dezelfde hogere rente op uw spaartegoed. Renteschommelingen komen hierdoor minder hard aan, daarentegen heeft u minder voordeel bij een rente verlaging.

Voordelen:
-Maximaal rentevoordeel.
-Dempend effect op een renteschommeling.
-Garantie over het op te bouwen kapitaal.
-Mogelijkheid tot onbelaste vermogensopbouw.

Nadelen:
-Doorgaans een hogere rente van +/- 0,3%.
-Minder flexibele hypotheekvorm.
-Minder voordeel bij een rente verlaging.
-Gebonden aan een geldverstrekker.

Houdt u van zekerheid en spreekt de rentedemping constructie u aan? Heeft u bovendien geen moeite om voor uw zekerheid iets meer te betalen, dan kan de spaarhypotheek de hypotheek zijn die tot uw rust en woongenot bijdraagt.

Kapitaalsverzekering bij uw spaarhypotheek
De kapitaalsverzekering is aan meer regels gebonden en is daardoor niet automatisch belastingvrij. De uitkering van een nieuwe kapitaalsverzekering - gekoppeld aan uw eigen woning - blijft onbelast, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Wordt er niet aan de voorwaarden voldaan, dan wordt de opbouw van het kapitaal als vermogen gezien in box III en zal jaarlijks belast worden.

 

De levenhypotheek

De levenhypotheek is een vorm waarbij u rente en premie betaalt. U maakt zo volledig mogelijk gebruik van uw rentevoordeel door de hypotheek aan het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk in te lossen, middels de opbrengst uit de levensverzekering. De levensverzekering zorgt voor de opbouw van vermogen of voor de inlossing bij eerder overlijden (minimaal 60% van de hypotheek).

          

Traditionele levensverzekering
Bij deze levensverzekering is het op te bouwen vermogen gegarandeerd. Deze garantie is gebaseerd op de spaarpremie en een rendement van 3% (ook wel rekenrente genoemd). Ongeacht de garantie is de opbouw van de polis afhankelijk van de resultaten die de verzekeraar jaarlijks behaald. De opgebouwde waarde boven het garantiekapitaal zal altijd behouden blijven en nooit meer in waarde dalen.

Voordelen:
-Garantie in de opbouw van het vermogen.
-Geldverstrekker en verzekeraar kunnen verschillen.
-Opgebouwde waarde gaat nooit meer verloren.
-Optimaal gebruik van de rente aftrek.
-Onbelaste vermogens opbouw (binnen fiscale regels).

Nadelen:
-Afhankelijk in de opbouw van het vermogen van een maatschappij.
-Minder flexibel.
-Hogere premie dan andere levensverzekeringen

U bent een persoon die de risico's van het beleggen niet wil beproeven, maar tevens vindt u het rendement van een spaarrekening te laag. Wellicht is de levenhypotheek de juiste optie voor u.

Kapitaalsverzekering eigen woning?
De kapitaalsverzekering is aan meer regels gebonden en is daardoor niet automatisch belastingvrij. De uitkering van een nieuwe kapitaalsverzekering gekoppeld aan uw eigen woning blijft onbelast, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In alle andere gevallen wordt de opbouw van het kapitaal als vermogen gezien in box III en zal dus jaarlijks belast worden.

 

De lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek bestaan de termijnbedragen uit zowel rente als aflossing. Het aflossingsgedeelte is elke maand gelijk terwijl het rentegedeelte tijdens de looptijd daalt. De daling van het rentegedeelte is het gevolg van het dalen van de schuldrest door de maandelijkse aflossingen. De brutolast van de lineaire hypotheek is in de eerste jaren hoog in vergelijking met andere hypotheekvormen. Door het dalen van de rentebetalingen neemt het fiscale voordeel tijdens de looptijd af.

          

Voordelen:
-Snelle daling van de schuldrest.
-Snelle daling van de brutolasten.

Nadelen
-Hoge brutolasten in de eerste jaren.
-Daling van het fiscale voordeel gedurende de looptijd.

De lineaire hypotheek is met name geschikt voor mensen die in het begin van de looptijd veel willen aflossen. Bij sommige geldverstrekkers is het mogelijk om de aflossingen in het begin van de looptijd te beperken.

 

De hybride hypotheek

Een hybride hypotheek is een gecombineerde, spaar- en beleggingshypotheek. U heeft bij deze variatie de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de hypotheek te wijzigen van belegging naar spaar en vice versa. De procentuele verdeling tussen sparen en beleggen kunt u dus ook aanpassen. Hiermee bepaalt u zelf de garanties. De maandlasten bestaan uit rente en premie.

          

Als voorbeeld het volgende: Bij een hoge maandrente is het vaak verstandig de premies te sparen. Is het beursklimaat echter gunstig, dan is juist het beleggen van de premies interessant.
Natuurlijk veranderen de marktrente en het beursklimaat constant. Een hybride hypotheek is dus niet verkeerd.

Voordelen:
-De keuze voor lasten verlaging en/of opbrengstverhoging.
-U wordt nu niet gedwongen een beslissing te nemen voor langere termijn.
-Flexibiliteit.

Nadelen:
-U moet op de hoogte zijn van de economische ontwikkelingen en vooruitzichten.
-Een switch is vaak gebaseerd op een korte termijn aangelegenheid.
-U betaalt voor de flexibiliteit.

Bent u een lange termijn denker en realistisch genoeg om in te zien dat het minder kan gaan op de beurs? Vindt u dat de voordelen opwegen tegen de bovengenoemde nadelen? Zo ja, dan is de hybride hypotheek iets voor u.
Om de uiteindelijke hypotheekvariant te bepalen is een adviserend gesprek naar onze mening op zijn plaats

 

De krediethypotheek

De krediethypotheek is als het ware een doorlopend krediet met de waarde van uw woning als zekerheid. Met een krediethypotheek kunt u vrij opnemen en aflossen binnen de gestelde financiering. Deze vorm bestaat ook maar uit een bestanddeel, te weten de rente over het opgenomen deel.

          

Voordelen:
-Flexibel in de opname en de aflossing.
-Lagere rente in vergelijking met consumptieve leningen.
-Geen verplichte aflossing.

Nadelen:
-Alleen mogelijk als een tweede hypotheek.

Deze hypotheekvorm geeft u de vrijheid om zelf te bepalen of u wel of niet aflost. Daarbij is deze vorm zeer interessant voor eigen woning bezitters met een overwaarde op de woning.

De fiscus
De rente over uw hypotheek is nog maar maximaal 30 jaar aftrekbaar. Voor bestaande hypotheken gaat deze periode van 30 jaar in op 1 januari 2001. Zodra u uw hypotheek gaat verhogen, gaat voor deze verhoging weer een nieuwe periode van 30 jaar in. U dient dan wel deze verhoging aan te wenden voor aanschaf of verbetering van uw huis.

 

De aflossingsvrije hypotheek

Deze hypotheek bestaat alléén uit het betalen van rente over u financiering. Uw spaart niets bij elkaar en lost ook niets af. Ook hoeft u zich niet te verzekeren bij overlijden, waardoor de aflossingsvrije hypotheek de financiering is met de laagste maandlasten.

          

Toch aflossen?
Aflossingsvrij betekent niet dat u niet mag aflossen. Per geldverstrekker kan dit percentage verschillen, maar als u de renteschuld wilt verlagen om uiteindelijk minder rente te betalen, mag u een bedrag jaarlijks boetevrij aflossen. Uiteindelijk dient de hypotheek ingelost te worden, wat vaak gebeurt vaak bij verkoop van de woning.

Voordelen:
-Laagste maandlasten.
-Maximale fiscale rente aftrek (max 30 jr).

Nadelen :
-Geen vermogensopbouw.
-Inbreng eigen geld vaak noodzakelijk.
-Op lange termijn de duurste hypotheek.

Combinatie
De aflossingsvrije hypotheek word vaak gecombineerd met een andere willekeurige hypotheekvorm, dit omdat de aflossingsvrije hypotheek beperkt is tot een maximum. Doorgaans tot 75% v.d executiewaarde, maar sommige geldverstrekkers hanteren een hoger percentage (de executiewaarde is de waarde die de woning bij gedwongen verkoop oplevert. In het taxatierapport staat deze waarde vermeld). U dient derhalve een overwaarde op het huis te hebben of eigen geld mee te nemen om een woning met alleen een aflossingsvrije hypotheek te kunnen financieren.

Heeft u een overwaarde of eigen middelen en de wens om nu het voordeligst te wonen. Of bent u op een wat gevorderde leeftijd, waardoor sparen voor later of het inlossen voor vermogen geen ideaal beeld is, dan kan de aflossingsvrije hypotheek een goede optie voor u zijn.

 

De annuïteitenhypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek betaalt u gedurende de gehele looptijd maandelijks een vast bedrag. Dit bedrag is uit twee delen opgebouwd, een deel rente en een deel aflossing. In het begin van de looptijd betaalt u een groter deel rente en een kleiner deel aflossing. Aan het einde van de looptijd van deze hypotheek ligt deze verhouding precies andersom. U betaalt echter nog steeds maandelijks hetzelfde bedrag. Bij een looptijd van 30 jaar heeft u na ongeveer 22 jaar de helft afgelost. De netto maandlast zal in het begin relatief laag zijn. Dit omdat u maandelijks een groot deel rente betaalt en daarom een groot deel van uw maandbedrag van de fiscus kunt terugkrijgen. Dit deel loopt echter met de jaren terug. Tijdens de looptijd lost wel een steeds groter deel af waardoor de hypotheekschuld snel zal dalen.

          

Voordelen:
-Zekerheid.
-Schuld aan het einde van de looptijd afgelost.

Nadelen:
-Minder belastingvoordeel.
-Meestal duurder dan andere hypotheekvormen

 

Effectenhypotheek

Bij deze hypotheek bouwt u een vermogen op om aan het eind van de looptijd (meestal 30 jaar) de hypotheek in te lossen. De opbouw geschiedt middels een effectenportefeuille. De effectenhypotheek kent een aantal verschillende varianten, die met name tot uitdrukking komen in de beleggingsmogelijkheden.

          

Verschillen binnen de effectenhypotheek
De maandlast kan bestaan uit alleen het betalen van rente, er is dan sprake van het meefinancieren van de aan te kopen aandelenportefeuille of het inbrengen van een reeds bestaande portefeuille. Natuurlijk kan deze ook uit eigen middelen betaald worden (bijvoorbeeld met de overwaarde uit de te verkopen eerste woning).
De maandlasten kunnen ook bestaan uit meerdere delen als er geen sprake is van eigen middelen of het meefinancieren van de portefeuille.

Het betalen van rente over de geldlening
Maandelijks of jaarlijks een inleg op uw beleggingsrekening
Een losse overlijdens risico verzekering (Bij beide varianten is het gebruikelijk om deze er los naast te laten lopen.

Voordelen:
-Maximaal fiscaal voordeel vanwege hypotheekrenteaftrek.
-U kunt tussentijds gratis extra inleggen.
-Zeer flexibel.
-Het eventuele beleggingsvoordeel.

Nadelen:
-Bij geleende aandelenportefeuille, een hogere hypotheek.
-Geen zekerheid ten aanzien van de aflossing.
-Geen keuze in verband met een kapitaalsvrijstelling.

De effectenhypotheek is voornamelijk interessant voor personen die zich graag bezig houden met hun aandelenportefeuille. Ook voor personen met een grote overwaarde uit verkoop van hun eerdere woning of met eigen geld kan een effectenhypotheek interessant zijn.

De fiscus
Gedurende de gehele looptijd betaalt u rente over de volledige lening en zo benut u uw maximale fiscale voordeel. De hypotheekrente is aftrekbaar, zolang de hypothecaire lening is aangewend voor de aankoop of verbetering van de eigen (eerste) woning.
De effectenhypotheek kan nooit gebruik maken van de fiscale vrijstelling in box I (i.v.m. vermogensopbouw). Het vermogen dat u in de effectenportefeuille opbouwt is jaarlijks te belasten voor 1,2% over het gemiddeld uitstaande saldo (belasting tarief 30% x opbouw rendement 4% = 1,2%).

Bron: hypotheekaanbieder© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!