Welke hypotheekvormen zijn er mogelijk


>> Meer vragen over hypotheken


Er zijn een aantal hoofdvormen. Per hoofdvorm gaan wij kort in op het maandbedrag, de aflossing, het fiscaal voordeel en het risico dat u met deze hypotheek loopt.

 

 

 

 

Aflossingsvrije hypotheek
Maandbedrag
U betaalt rente over het geleende bedrag.
Aflossing U lost niets af. De aflossing van de hypotheek gebeurt bij verkoop van de woning.
Fiscaal voordeel Het fiscaal voordeel blijft jaarlijks gelijk.
Risico Het is een vrijwel risicoloze hypotheek als de rente gedurende de gehele looptijd wordt vastgezet. Het is een risicovolle hypotheek als de rente variabel is. Rentestijgingen zijn nadelig. Er is enige compensatie door de hogere fiscale aftrek. Rentedalingen zijn voordelig. Er is enig nadeel door de lagere fiscale aftrek.Annuïteitenhypotheek
Maandbedrag
De maandlasten (rente en aflossing) blijven gedurende de rentevast periode gelijk.
Aflossing Jaarlijks wordt het aflossingsbestanddeel in de maandlast groter en de rente kleiner.
Fiscaal voordeel Het fiscaal voordeel wordt jaarlijks kleiner.
Risico Het is een risicoloze hypotheek als de rente gedurende de gehele looptijd wordt gezet. Het is een risicovolle hypotheek als de rente variabel is. Rentestijgingen zijn qua maandbedrag nadelig. Er is enige compensatie door de hogere fiscale aftrek. Rentedalingen zijn voordelig qua maandlasten. Er is enig nadeel door de lagere fiscale aftrek.Beleggingshypotheek
Maandbedrag
U betaalt rente over het geleende bedrag en belegt een vast bedrag per maand of u stort een bedrag ineens in één of meer geselecteerde beleggingsfondsen.
Aflossing U lost niets af. De geheel of gedeeltelijke aflossing geschiedt na afloop van de hypotheek door verkoop van de beleggingsfondsen.
Fiscaal voordeel Het fiscaal voordeel blijft jaarlijks gelijk.
Risico Het is een bijna risicoloze hypotheek als de rente gedurende de gehele looptijd wordt vastgezet. Het is een risicovolle hypotheek als de rente variabel is. Rentestijgingen zijn nadelig, alhoewel er enige fiscale compensatie is. Rentedalingen zijn voordelig. Er is enig nadeel door de lagere fiscale aftrek.

Het risico van het beleggen hangt af van het gekozen beleggingsprofiel.

De combinatie van rentevast periode en gekozen belegging bepaalt de uiteindelijke risicograad

 Krediethypotheek
Maandbedrag
U betaalt rente over het geleende bedrag. De rente is variabel.
Aflossing U hoeft lost niets af te lossen. De aflossing geschiedt na afloop van de hypotheek door verkoop van de woning.
Fiscaal voordeel Het fiscaal voordeel blijft jaarlijks gelijk.
Risico Het is een risicovolle hypotheek, omdat de rentevariabel is. Rentestijgingen zijn nadelig alhoewel er enige fiscale compensatie is. Rentedalingen zijn voordelig. Er is enig nadeel door de lagere fiscale aftrek.Levenhypotheek
Maandbedrag
U betaalt rente over het geleende bedrag en belegt een vast bedrag per maand in één of meer geselecteerde beleggingsfondsen of deelt mee in de winst van de verzekeraar.
Aflossing U lost niets af. De geheel of gedeeltelijke aflossing geschiedt na afloop van de hypotheek door de opbrengst van de beleggingen of de uitkering van de winstdelende verzekering.
Fiscaal voordeel Het fiscaal voordeel blijft jaarlijks gelijk.
Risico Het is een bijna risicoloze hypotheek als de rente gedurende de gehele looptijd wordt vastgezet. Het is een risicovolle hypotheek als de rente variabel is. Rentestijgingen zijn nadelig alhoewel er enige fiscale compensatie is. Rentedalingen zijn voordelig. Er is enig nadeel door de lagere fiscale aftrek.

Het risico van het beleggen hangt af van het gekozen beleggingsprofiel. Een winstdelende verzekering is minder risicovol, omdat het beleggingsrisico door de verzekeraar wordt gelopen.

De combinatie van rentevast periode en gekozen belegging of winstdelende verzekering bepaalt de uiteindelijke risicograad.Lineaire hypotheek
Maandbedrag
Het maandbedrag bestaat uit rente over het uitstaande bedrag van de hypotheek en een vast aflossingsbedrag.
Aflossing Elk jaar wordt een evenredig deel van de hypotheek afgelost.
Fiscaal voordeel Het fiscaal voordeel wordt jaarlijks kleiner.
Risico Het is een risicoloze hypotheek als de rente gedurende de gehele looptijd wordt vastgezet. Als de rente variabel is, is het vooral in de beginjaren een risicovolle hypotheek, omdat er in de beginjaren nog weinig is afgelost. Bij rentestijgingen worden de maandlasten hoger en bij rentedalingen worden deze lager. De fiscale aftrek wordt doordat er afgelost wordt steeds geringer.Spaarhypotheek
Maandbedrag
U betaalt een vast bedrag per maand. De rente die u over de hypotheek betaalt is gelijk aan de rente die vergoed wordt over het spaarbedrag.
Aflossing U lost niets af. De aflossing geschiedt na afloop van de hypotheek door de opbrengst van het gespaarde vermeerderd met de vergoede rente. Het eindkapitaal is gegarandeerd.
Fiscaal voordeel Het fiscaal voordeel blijft jaarlijks gelijk.
Risico Het is een vrijwel risicoloze hypotheek. Het eindkapitaal is immers gegarandeerd. De netto lasten blijven bij rentewijzigingen ongeveer gelijk.


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!