Wat heeft u allemaal nodig om een hypotheek af te sluiten?


>> Meer vragen over hypotheken


Legitimatiebewijs

Zowel voor het afsluiten van de hypotheek als voor het passeren van de akte bij de notaris heeft u een duidelijk leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Let er daarom op dat dit legitimatiebewijs niet verlopen is. Geldige legitimatiebewijzen zijn het paspoort en het rijbewijs. Een toeristenkaart is geen geldig legitimatiebewijs.

 

Werkgevers- of intentieverklaring

Bij het aangaan van een hypotheek is het noodzakelijk een werkgeversverklaring te overleggen. Zoals de naam al doet vermoeden dient uw werkgever deze verklaring in te vullen en te ondertekenen. Dit geldt overigens alleen wanneer u een contract voor onbepaalde tijd heeft. Heeft u nog een jaarcontract, ofwel een contract voor bepaalde tijd, dan dient uw werkgever een intentieverklaring op te stellen, waarin hij vermeldt dat het zijn intentie is om u na het jaarcontract een doorlopend contract aan te bieden. Hier kunt u een concept downloaden.
TIP: De NHG-norm, maar ook enkele geldverstrekkers, eisen dat de werkgeversverklaring / intentieverklaring uitsluitend door de werkgever is ingevuld in één schrijfstijl of kleur (bij voorkeur blauw).Gezondheidsverklaring

In veel gevallen kiest men voor een levensverzekering of beleggingsverzekering naast de hypotheek. In deze verzekering zit vaak een bedrag voor de verzekering bij overlijden. Ook kan het zijn dat de geldverstrekker een verzoek doet om u te verzekeren voor het risico van overlijden. De verzekeringsmaatschappij verlangt dan een verklaring over uw gezondheid.Taxatierapport

Bij het afsluiten van een hypotheek is een recent taxatierapport vereist. Het is de geldverstrekker die dit noodzakelijk acht. Aan de hand van de executiewaarde kan de geldverstrekker berekenen wat de maximale hoogte van uw hypotheek kan zijn. De geldverstrekker gaat niet akkoord met elke willekeurige taxatie, daarom adviseren wij u het door een onafhankelijke NVM-makelaar/taxateur te laten uitvoeren.


Bouwkundig onderzoek

Dit is een onderzoek naar de kwaliteit - oftewel de bouwkundige staat - van het huis. Dit onderzoek brengt eventuele verborgen gebreken aan het licht. Koopt iemand een ouder huis, dan doet de koper er verstandig aan een bouwkundig onderzoek te laten verrichten. Soms is dit onderzoek zelfs verplicht. Als het huis of appartement ouder is dan 1940 en u wilt in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie, dan eist men een bouwkundig onderzoek. Er zijn geldverstrekkers die een bouwkundig onderzoek willen voor alle woningen ouder dan 1940.

 

De notaris

De hypotheekakte dient altijd te passeren via een notaris. Let hierbij wel op dat het tarief dat de notaris hanteert geen vast tarief is. Hierover kan binnen wettelijk gestelde marges onderhandeld worden. In onderstaand overzicht vindt u de marges waarbinnen het tarief moet liggen.

Aankoopsom Minimaal tarief Maximaal tarief
€ 100.000 € 297 € 747
€ 150.000 € 297 € 747
€ 200.000 € 307 € 781
€ 250.000 € 327 € 853
€ 500.000 € 498 € 1355

Wilt u hier meer over weten, ga dan naar www.notaris.nl.

 


Nog eens alles op een rijtje dmv een check lijst.

Hypotheek

 • aanvraag hypotheek offerte
 • getekende offerte
 • kopie koopakte (getekend door kopers en verkopers)
 • kopie getekende koop-/aaneemovereenkomst
 • kopie legitimatiebewijs aanvrager & partner
 • taxatierapport
 • getekend aanvraag formulier overbrugging (wanneer van toepassing)
 • getekende overbruggings offerte (wanneer van toepassing)
 • getekende aanvraag bankgarantie (wanneer van toepassing)
 • getekende bankgarantie overeenkomst (wanneer van toepassing)


Inkomensgegevens

 • kopie recente salarisspecificatie aanvrager (en partner indien van toepassing)
 • originele werkgeversverklaring aanvrager(s)
 • intentieverklaring (alleen bij dienstverband voor bepaalde tijd)
 • jaarrekeningen en IB van de afgelopen 3 jaar (bij zelfstandigen)
 • pensioenopgave van de aanvrager(s)


Spaar, -beleggings en/of risicoverzekering

 • getekende aanvraagformulier(en)
 • getekende gezondheidsverklaring aanvrager(s)
 • medisch akkoord risicovezekering (als de polis niet bij de geldverstrekker is ondergebracht)
 • prognose op 8% (als de spaar polis niet bij de geldverstekker is ondergebracht)
 • waarde opgave/polis van een reeds bestaande spaar/beleggingsverzekering


Spaar, -beleggings en/of risicoverzekering

 • getekende aanvraagformulier(en)
 • getekende gezondheidsverklaring aanvrager(s)
 • medisch akkoord risicovezekering (als de polis niet bij de geldverstrekker is ondergebracht)
 • prognose op 8% (als de spaar polis niet bij de geldverstekker is ondergebracht)
 • waarde opgave/polis van een reeds bestaande spaar/beleggingsverzekering


U geeft reeds een koopwoning

 • kopie eigendomsbewijs (alleen bij oversluiten hypotheek)
 • opgaaf boete rente (alleen bij oversluiting)
 • verkoopakte huidige woning of waardebepaling ( kan middels taxatie)
 • opgave restschuld huidige hypotheek


Indien er leningen zijn

 • aflossingsbewijs leningen (zoals, doorlopend krediet, persoonlijke lening)
 • opgave restschuld(en)
 • contracten van de lopende leningen


Indien u bent gescheiden

 • echtscheidingsconvenant
 • inschrijving in de burgelijke stand
 • echtscheidingsvonnis

 

Bron: hypotheekaanbieder.nl© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!