Welke fiscale aspecten spelen er rondom de hypotheek?


>> Meer vragen over hypothekenHypotheekrente

Sinds 1 januari 2001 is de hypotheekrente aftrekbaar voor een periode van maximaal 30 jaar. Voor hypotheken die gesloten zijn vóór 1 januari 2001 geldt de renteaftrek tot uiterlijk 1 januari 2031. Hypotheekrente is aftrekbaar wanneer u de hypotheek gebruikt voor aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen huis als hoofdverblijf. Sluit u een andere hogere hypotheek af, bijvoorbeeld voor een verbouwing, dan is de rente over het extra geleende bedrag opnieuw 30 jaar fiscaal aftrekbaar.Eigenwoningforfait

Als u eigenaar bent van de woning moet u daarvoor een bedrag bij uw inkomen optellen (Box 1). Dit zogenoemde eigenwoningforfait is een vast bedrag. Het bedrag is een percentage van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van uw eigen woning. De gemeente stelt deze WOZ-waarde vast. Het eigenwoningforfait geldt alleen voor de woning als hoofdverblijf en niet voor een tweede woning. Tweede woningen vallen in Box 3.

Het eigenwoningforfait en de hypotheekrente vallen in Box 1. Samen met alle inkomsten uit salaris, pensioen, sociale uitkering, auto van de zaak en winst uit onderneming wordt het belastbaar inkomen gevormd.

Onderstaand ziet u de huidige belastingtarieven van de verschillende belastbare inkomens

Belastbaar inkomen Tarief
t/m € 15.331 32,35%*
t/m € 27.847 37,85%*
t/m € 47.745 42,00%
vanaf € 47.745 52,00%


*) Voor 65-plussers gelden lagere percentages.
In de eerste schijf 14,45%.
In de tweede schijf 19,95%Kapitaalverzekering eigen woning

De kapitaalverzekering eigen woning wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheekschuld op de eigen woning als hoofdverblijf. De vrijstelling bedraagt € 129.500,- per persoon en € 259.000,- voor gehuwden en samenwonenden. Als eis wordt gesteld dat minimaal 20 jaar premie moet zijn betaald en dat de looptijd niet langer is dan 30 jaar. De verplichte aflossing moet zijn opgenomen in de hypotheekovereenkomst.Oversluiten van uw hypotheek

Misschien gaat u uw hypotheek oversluiten omdat u uw woning gaat verbouwen of verbeteren. De rente over uw oorspronkelijke hypotheekbedrag blijft dan fiscaal aftrekbaar tot 1 januari 2031. Bedragen boven het oorspronkelijke bedrag zijn voor maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar mits gebruikt voor aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning als hoofdverblijf. Gebruikt u het bedrag boven het oorspronkelijke hypotheekbedrag voor een ander bestedingsdoel, dan is de rente over dit extra bedrag niet meer fiscaal aftrekbaar. Een hypotheekverhoging kan aantrekkelijk zijn ten opzichte van andere financieringsmethodes, omdat de rente van hypotheken lager is dan die van persoonlijke leningen en doorlopende kredieten.© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!