Kan ik mijn hypotheek aftrekken als ik tijdelijk werk heb in het buitenland?


>> Meer vragen over hypotheken


Behoud hypotheekaftrek bij verblijf in het buitenland

U heeft er misschien jaren op gewacht en dan is het eindelijk zo ver: u wordt voor uw werk voor een jaartje uitgezonden naar het buitenland. Wel jammer dat u net uw eigen huis helemaal heeft opgeknapt. U woont inmiddels erg naar uw zin en eigenlijk zou u uw huis voor die relatief korte tijd niet willen verkopen. Hoe pakt zo’n tijdelijk verblijf in het buitenland nu fiscaal uit?

Voor dit soort situaties heeft de fiscus speciale regels opgesteld. Om toch voor aftrek van de hypotheekrente in aanmerking te blijven zijn er namelijk vier hoofdvoorwaarden opgesteld. Aan alle vier moet u voldoen:

  1. de woning mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld, noch worden verhuurd,
  2. de woning moet voor het vertrek naar het buitenland gedurende minimaal één jaar als eigen woning hebben gefungeerd,
  3. het verblijf in het buitenland moet tijdelijk van aard zijn en
  4. de woning moet voor de belastingplichtige de enige eigen woning zijn.


Voldoet u aan deze voorwaarden dan blijft de aftrek van hypotheekrente in principe voor u mogelijk. Pikant detail: de fiscus heeft het begrip tijdelijk nog niet nader gedefinieerd, hoe lang tijdelijk is, is op dit moment dan ook niet duidelijk. Het Eigenwoningforfait wordt in dit soort situaties gesteld op 1,3% van de WOZ-waarde.

Uit bovenstaande blijkt dat er soms meer mogelijk is dan u op het eerste gezicht zou denken. Komt u in de situatie dat uitzending een reële optie is: praat er dan eens over met uw hypotheekadviseur, hij zal u graag nader informeren.
Mag de hypotheekverstrekker al mijn medische geschiedenis opvragen?

Veel consumenten zijn bang voor een erfelijkheidsonderzoek omdat ze niet weten wat er met hun medische gegevens gebeurt. Ze zijn bang dat de uitkomst van het onderzoek gevolgen kan hebben voor de acceptatie door de verzekeraar. De Wet op de Medische Keuring (WMK) zou deze angst weg moeten nemen. In deze wet is namelijk een bepaling opgenomen dat verzekeraars niet naar bepaalde informatie mogen vragen.

Bij een verzekerd bedrag van minder dan EUR 150.000 mogen verzekeraars sowieso niet vragen naar onbehandelbare erfelijke ziekten die nog niet manifest zijn. Wel zou het handig zijn om meer duidelijkheid te scheppen over wat onbehandelbare ziekten zijn en wanneer een ziekte manifest is. Ook zouden klanten graag willen weten welke uitslagen van de medische test de premie beïnvloeden en hoe deze opslag is vastgesteld.
Werkloosheid verzekeren bij hypotheek

Het gaat slechter met de economie. Officieel zitten we in een recessie. De eerste ontslagen zijn al een feit. Dat betekent ook onrust voor huizenbezitters: wat gebeurt er als ik werkeloos raak?
In principe is alles te verzekeren. Er bestaan dus ook verzekeringen die beschermen bij werkeloosheid. Dergelijke verzekeringen hebben doorgaans tot doel een bepaalde tijd te overbruggen en geven geen garanties om in lengte van dagen werkeloos te kunnen blijven. In feite hebben ze een inkomensbeschermend karakter.Wanneer kunt u zo’n verzekering afsluiten?

In principe op elk moment. Het meest logische moment is het moment van de aankoop van de woning en het afsluiten van de hypotheek. Maar ook tussentijds kunt u deze verzekering nog afsluiten. Om in aanmerking te komen moet u wel beschikken over een vast dienstverband. Flexwerkers, zelfstandigen en mensen met een tijdelijk dienstverband kunnen een dergelijke verzekering niet afsluiten.

De betaling van de premie kan op twee manieren: éénmalig of maandelijks. Het voordeel van een éénmalige premiebetaling, de zogenaamde koopsom, is dat u dit bij aankoop mee mag financieren in de hypotheek. U hoeft het dus zelf niet contant af te rekenen. Met het bijkomende voordeel dat u vaak ook nog eens rentekorting krijgt bij diverse geldverstrekkers. U vermindert immers het afbreukrisico van het hypotheekcontract. Zo zullen de netto lasten van een inkomensbeschermende verzekering in de praktijk vaak bijzonder laag zijn.© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!