Alle rechten voorbehouden.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

WoonHelp.com en Omgevingsvergunning.com zijn niet aansprakelijk voor de inhoud op deze websites en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. WoonHelp.com en Omgevingsvergunning.com vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste content en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van WoonHelp.com en van Omgevingsvergunning.com. Niets uit deze internetsites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WoonHelp.com.

Afbeeldingen en teksten die gebruikt worden van leveranciers en fabrikanten, zijn toegevoegd om de betreffende producten en bedrijven aan te prijzen.
Als er afbeeldingen of teksten in voor komen die, door auteursrecht of dergelijke hier niet gepubliceerd mogen worden, dan is een E-mail voldoende om ze onmiddelijk van deze pagina's te verwijderen.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

U vindt aanvullende informatie in bijlage A van het bestand NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF). Wij wijzen u erop dat deze voorbeeldtekst te allen tijde door het NAI kan worden gewijzigd.

Meer informatie

 © omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!