Links

>> Materialen / fabrikanten
agromaterialen | beton | bindmiddelen | bitumen | bouwbeslag | dakbedekking | gereedschappen | gips | glas | hout | installaties | isolatie | kalkzandsteen | kleiwaren | kunststoffen | lijmen en kitten | non-ferrometalen | plafonds | ventilatie | verf | zonne energie

>> Onderwerpen
architectuur | bouwfysica | cad bibliotheek | klussen | link sites | subsidies | uitgevers | woning aanbod

>> Documenten
materialen | regelgeving | woningkopen

>> Adviesbureaus | >> link toevoegen


Documenten regelgeving
   
Bouwbesluit
Integrale tekst Bouwbesluit geldend vanaf 1-1-09
Bouwbesluit toelichting geldend vanaf 1-1-09
Online het Bouwbesluit VROM
Praktijkboek Bouwbesluit VROM deel 1
Praktijkboek Bouwbesluit VROM deel 2
Praktijkboek Bouwbesluit VROM deel 3
Praktijkboek Bouwbesluit VROM deel 4


Woningwet
Integrale tekst Woningwet 20-7-2008
Besluit indieningsvereisten (B.I.A.B.)
1-5-2008
Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken (B.B.L.B)
1-5-2008


Wro
Wro
20 Bro
Wijziging Beluit 20 Bro
Wet op de stads en dorpsvernieuwing


Awb
Algemene wet bestuursrecht - inclusief wetsvoorstellen, voorontwerpen en conceptwetsvoorstellen 24-9-2008Slopen / Asbest
Asbestverwijderingsbesluit 2005
Asbest in en om het huis
235 vragen over asbest
Gezond en veilig wonen
Asbest in bedrijven en instellingen
Mobiele puinbrekers
Formulieren
Aanvraagformulier bouwvergunning
1-8-2008
Formulier voor gebruiksmeldingen en de aanvraag om gebruiksvergunning
1-11-2008


Bouwverordening
Model bouwverordening 12e wijziging
Toelichting bouwverordening 12e wijziging


Brandveiligheid
Besluit brandveilig gebruik bouwwerk 1-11-2008.


Burgerlijk Wetboek
Deel 5 burenrecht


Monumenten
Monumentenwet 1988


Toegankelijkheid
Begrippen Gradaties in toegankelijkheid van woningen
Richtlijn Gradaties in toegankelijkheid van woningen
Schoolgebouwen Iedereen is welkom (onderwijs)
Winkels en uitgaansgelegenheden Iedereen is welkom
Sportgebouwen Iedereen is welkom
Sanitair
Bouwbesluit Notitie Begrip gelijkwaardigheid
© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!