>> Regelgeving - >> slopen

Wanneer wordt een sloopvergunning geweigerd?

>> Meer vragen over slopen


Bij een sloopvergunning is sprake van een limitatief-imperatief stelsel (zie ook bouwvergunningen). Dat wil zeggen: de sloopaanvraag moet verleend worden indien de sloopaanvraag voldoet aan de toetsingcriteria en moet worden geweigerd indien de sloopaanvraag niet voldoet aan de toetsingcriteria. De toetsingcriteria’s staan vermeld in de bouwverordening van uw gemeente. De meeste gemeenten nemen de toetsingcriteria’s over van de modelbouwverordening.

Een sloopvergunning moet worden geweigerd indien:

  • de veiligheid tijdens het slopen onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van voorschriften niet op een voldoende peil kan worden gewaarborgd;
  • de bescherming van nabijgelegen bouwwerken in verband met het slopen onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van voorschriften niet op een voldoende peil kan worden gewaarborgd;
  • een vergunning op grond van de monumentenwet of een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening vereist is en deze is niet verleend;
  • een vergunning als gevolg van een leefmilieuverordening op grond van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing is vereist en deze niet is verleend;
  • een aanlegvergunning op grond van het bestemmingsplan of op grond van een voorbereidingsbesluit is vereist en deze niet is verleend.
Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!