>> Regelgeving - >> slopen

Wanneer heb ik een sloopvergunning nodig?

>> Meer vragen over slopen


Uw gemeente bepaalt of u een sloopvergunning nodig heeft. In de meeste gemeenten heeft u een sloopvergunning nodig als de hoeveelheid sloopafval meer is dan 10m3. Deze inhoudsmaat stemt overeen met een gangbare containermaat. Indien asbest vrijkomt, heeft u òf een sloopvergunning nodig òf u moet een asbest sloopmelding indienen. Het verwijderen van asbest moet u door een deskundig bedrijf (gecertificeerd) uit laten voeren. Overigens wordt onder slopen verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Gedeeltelijk slopen is bijvoorbeeld aan de orde bij verbouwingen. Ook dan hebt u dus mogelijk een sloopvergunning nodig.

Bent u een bewoner van een woning, vakantiehuis, woonkeet of woonwagen dan mag u in de volgende gevallen het asbest zelf verwijderen:

  • Gelijmd asbest bevattende vloerbedekking.
  • Gelijmd asbest bevattende vloertegels.
  • Geschroefde hechtgebonden asbest bevattende bouwmaterialen, met dien verstande dat voor het verwijderen van deze bouwmaterialen, voor zover deze aan de buitenzijde van een bouwwerk zijn toegepast en bestaan uit platen, een maximum geldt van 35 m2 plaatoppervlakte.

U hebt in bovenstaande gevallen geen sloopvergunning nodig (mits het sloopafval niet meer is dan 10 m3). Het moet echter wel gemeld worden bij de afdeling Bouwen en Wonen van uw gemeente door middel van een sloopmelding. Het asbest dient u zelf te verwijderen. Een aannemersbedrijf of een schoonmaakbedrijf is niet bevoegd om asbest te verwijderen, tenzij het bedrijf gecertificeerd is. Laat u asbest door een (gecertificeerd ) bedrijf verwijderen, dan heeft u altijd een sloopvergunning nodig. Op www.ascert.nl kunt u nagaan of dat het bedrijf gecertificeerd (BRL 5050) is om het asbest te mogen verwijderen.

In onderstaand schema wordt de beslisboom van een sloopwerk ten aanzien van vergunningen schematisch weergegeven.


  1. Op 1 juli 1993 is het gebruik van asbest in gebouwen en/of bouwwerken verboden dus de kans dat een gebouw van na 1993 asbest bevat is minimaal. Dit moet wel aangetoond worden door middel van een rapport.
  2. 10 m3 sloopafval stemt overeen met een gangbare containermaat.
Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!