>> Regelgeving - >> slopen

Wat is de procedure van een sloopmelding?

>> Meer vragen over slopen

  • Vul het meldingsformulier in dat u bij de gemeente kunt afhalen.
  • Lever het meldingsformulier in bij de afdeling Bouwen en Wonen van uw gemeente.
  • U krijgt een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.
  • Indien de melding niet volledig is wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen één week aanvullende gegevens in te dienen.
  • Binnen acht dagen na de dag waarop u het meldingsformulier heeft ingediend krijgt u van de gemeente bericht dat wel of geen sloopvergunning is vereist. Indien de gemeente niet binnen acht dagen heeft gereageerd, dan is de mededeling van rechtswege gedaan dat er geen sloopvergunning nodig is. U kunt dus beginnen met slopen.
  • De termijn van 8 dagen wordt verlengd met de tijd die nodig is om aanvullende gegevens in te dienen, dus maximaal één week. Indien u de aanvullende gegevens niet voldoende aanlevert, dan kan de gemeente beslissen om de sloopmelding niet in behandeling te nemen. Ook hiervan krijgt u bericht.
  • De gemeente kan aan de mededeling van de sloopmelding voorschriften verbinden met betrekking tot de verwijdering, opslag en afvoer van asbest binnen een bij die mededeling te stellen termijn.


Voorbeeld

U dient een meldingsformulier tot sloopmelding bij uw gemeente in voor het verwijderen van 10 m2 geschroefde hechtgebonden asbestplaten. De melding is echter niet compleet. De gemeente vraagt om een situatietekening met de aanduiding van plaats van het asbest. U levert de ontbrekende gegevens binnen 4 dagen in. De gemeente moet nu binnen 8 + 4 = 12 dagen een beslissing nemen over uw sloopmelding.

In onderstaand schema wordt de procedure van een sloopmelding schematisch weergegeven.

Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!