>> Regelgeving - >> slopen

Hoe lang duurt de procedure van een sloopmelding?

>> Meer vragen over slopen


De gemeente moet binnen 8 dagen beslissen op uw sloopmelding. De termijn van 8 dagen is een fatale termijn, dat wil zeggen indien de gemeente niet binnen 8 dagen een mededeling naar u stuurt, is de mededeling dat u mag slopen van rechtswege gedaan. U mag dus slopen. De termijn van 8 dagen kan met maximaal één week worden verlengd indien de sloopmelding niet volledig is. De gemeente moet u één week de tijd geven om de ontbrekende stukken alsnog in te laten dienen. Doet u dat niet, dan kan de gemeente besluiten om de sloopmelding niet in behandeling te nemen. De fatale termijnen zijn dan niet van toepassing waardoor u niet mag slopen.

Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!