>> Regelgeving - >> slopen

Kan de gemeente een sloopvergunning intrekken?

>> Meer vragen over slopen


Op grond van de (model)bouwverordening kan de gemeente de sloopvergunning intrekken in de volgende gevallen:

  • U hebt onjuiste of onvolledige gegevens ingediend bij de sloopvergunning.
  • Niet binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de sloopvergunning is begonnen met de sloopwerkzaamheden.
  • Gedurende de sloopwerkzaamheden de sloop langer dan 26 aangesloten weken heeft stilgelegen.

 

Voordat de gemeente een sloopvergunning mag intrekken moet u eerst gehoord worden door de gemeente. Wanneer u aannemelijk kan maken dat binnen korte periode gesloopt gaat worden dan is dit een reden voor de gemeente om de sloopvergunning nog niet in te trekken.

Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!