>> Regelgeving - >> slopen

Wat moet ik indienen bij een sloopvergunning?

>> Meer vragen over slopen


Bij uw gemeente kunt u een sloopvergunning formulier afhalen. Dit formulier moet u volledig invullen. Een voorbeeld van een sloopvergunning formulier die de meeste gemeenten gebruiken is hier te downloaden. In de aanvraag moet gemotiveerd aangegeven worden of het te slopen bouwwerk asbest bevat. Hoe u dat moet doen staat vermeld in de bouwverordening . De bouwverordening kunt u bij uw gemeente bekijken of op Internet.
Om aan te tonen dat het bouwwerk geen asbest bevat (conform de modelbouwverordening) kan met de volgende stukken:

  • Rapport deskundig asbestonderzoeksbedrijf.
  • Rapport dat voldoet aan de SC 540 met verklaring aanvrager. Rapport kost ongeveer € 500,-
  • Bouwwerk gebouwd voor 1 juli 1993.
  • verklaring van fabrikant/leverancier van bepaalde materialen.
  • onder overleg met B&W met visuele inspectielijst en monstername.
  • naar oordeel B&W vergelijkbare gevallen.

 

Tevens kan de gemeente om een situatietekening vragen, plaats van het asbest, foto’s, bevestiging van het asbest en de werkwijze hoe het asbest wordt verwijderd en een sloopveiligheidsplan.

Het rapport (asbestinventarisatie rapport) moet worden opgesteld door een bedrijf dat SC 540 gecertificeerd is. Op www.ascert.nl kunt u dat nagaan. Het bedrijf dat het asbest gaat verwijderen mag nooit hetzelfde bedrijf zijn als het bedrijf dat het asbestrapport heeft gemaakt. Het bedrijf dat het asbest verwijderd moet in het bezit zijn van een BRL 5050 certificaat. Ook dat kunt u controleren op www.ascert.nl

Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!