burenrecht | veel gestelde vragen | lastige buren | burgerlijk wetboek

Vragen

 

 

De muur van mijn woonhuis is gaan overhellen op het perceel van de buren. Kunnen mijn buren eisen dat het overstekende gedeelte wordt weggenomen?
Het wegnemen van het overstekende gedeelte kan een onevenredig nadeel met zich meebrengen voor u. U kunt via de rechter eisen dat de bestaande toestand - tegen betaling van een schadevergoeding - wordt gelegaliseerd. Indien u te kwader trouw bent of er anderszins grove schuld in het spel is, gaat dit uiteraard niet op.
Bron: Gemeente Haarlem 

Mag ik een raam maken in mijn muur dat uitkijk geeft op het perceel van de buren? Vensters met uitzicht op het erf van de buren zijn toegestaan in het geval de betreffende muur op minstens 2 meter vanaf de erfgrens staat. Binnen die 2 meter mag u een venster maken als:

  • de muur grenst aan een openbare weg of water
  • het uitzicht wordt belemmerd door een muur die zich binnen 2 meter van het venster bevindt
  • de buren toestemming hebben gegeven
  • de buren al meer dan 20 jaar geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanwezigheid van een bestaand venster (verjaring).

 

In muren die korter dan 2 meter van de erfgrens staan mogen wel vaste ondoorzichtige vensters worden aangebracht. Een draairaam met ondoorzichtig glas is in dit geval dus niet toegestaan.
Bron: Gemeente Haarlem


 

Mag ik een balkon of dakterras maken dat uitkijk geeft op het perceel van de buren? Voor balkons en dakterrassen geldt, net als bij ramen, de 2 meter grens. De uiterste rand van het balkon of dakterras moet zich minstens 2 meter uit de erfgrens bevinden. Binnen die afstand is een balkon of dakterras niet toegestaan, tenzij de buren toestemming hebben verleend of wanneer het balkon of terras grenst aan een openbare weg of een openbaar water. Alleen als de afstand van de uiterste punt van het balkon tot de erfgrens 2 meter of meer is, mag u een balkon in de zijgevel maken. Een dakterras op een keukenuitbouw heeft geen zin als u de balustrade vanwege burenrecht 2 meter uit de erfgrens moet plaatsen. Besef dit goed voordat u begint, want anders kunt u door uw buren behoorlijk in de problemen raken!
Bron: Gemeente HaarlemMag mijn dak afwateren op het erf van de buren?
U bent verplicht uw daken en goten zo in te richten dat het regenwater niet op het terrein van anderen loost maar op eigen terrein. Als dat niet verboden is door plaatselijke verordeningen, mag u het regenwater op de openbare weg of op openbaar water lozen.
Bron: Gemeente Haarlem

Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

 

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!