>> Bouwbesluit - >> Verblijfsruimte

>> Uitleg over verblijfsruimte

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Voorbeeld verblijfsruimte woning


Gegeven
Plattegronden van een woning volgens onderstaande tekeningen.

Gevraagd
Bepaal de verblijfsruimten van de woning

Oplossing
Voordat de verblijfsgebieden bepaald kunnen worden moet eerst het volgende worden bepaald:

Nu de gebruiksfuncties, gebruiksoppervlakte en verblijfsgebieden van de woning zijn vastgesteld kan de woning in verblijfsruimten worden ingedeeld.


Plattegrond begane grondvloer woning


Omdat het verblijfsgebied van de woning op de begane grondvloer niet ingedeeld is in vertrekken is de verblijfsruimte gelijk aan het verblijfsgebied

VR 1 woonfunctie = 8,7 x 6 - 2,97 x 2,47 - 0,95 x 1,46 = 43,48 m2

Voor de garage geldt hetzelfde. Indien een verblijfsgebied niet opgesplitst is in verschillende vertrekken is de verblijfsruimte altijd gelijk aan het verblijfsgebied

VR 1 overige gebruiksfunctie = 6,14 x 2,9 = 17,81 m2


Plattegrond eerste verdieping woning


Het verblijfsgebied op de verdieping bestaat uit drie vertrekken. Elk vertrek moet een apart verblijfsruimte zijn.

VR 2 woonfunctie: 1,717 x 2,18 + 2,613 x 2,58 = 10,48 m2
VR 3 woonfunctie: 2,7 x 3,308 = 8,93 m2
VR 4 woonfunctie: 2,592 x 2,7 = 7 m2

Het totaal aan oppervlakte verblijfsruimte is kleiner dan het totale verblijfsgebied op de verdieping. Dat komt doordat de breedte ter plaatse van de dakkapel, door de aanwezigheid van de binnenmuur, kleiner dan 1,8 m is wat dan niet aangemerkt mag worden als verblijfsruimte. Ook de oppervlakte van de binnenmuren wordt niet bij de verblijfsruimte opgeteld.

Plattegrond zolder woning


Op de zolder wordt niets als verblijfsgebied aangemerkt. De zolder heeft dus ook geen verblijfsruimte.


Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Vragen of opmerkingen over badruimten kunt u stellen in het Bouwbesluit forum

 © omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!