>> Bouwbesluit - >> Toiletruimte

>> Meer informatie over toiletruimte en Bouwbesluit.

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Berekening aantal toiletruimten multifunctioneel gebouw


Gegeven
Een opdrachtgever vraagt u het minimaal aantal toiletruimten uit te rekenen voor een multifunctioneel gebouw. De opdrachtgever verstrekt u de volgende gegevens:

Gebruiksfunctie

Go (m2 )

Bezettingsgraadklasse

Winkelfunctie

600

B3

Kantoorfunctie

1500

B3

Kantoorfunctie

500

B2

Bijeenkomstfunctie (andere bijeenkomstfunctie)

2000

B2

Bijeenkomstfunctie (voor kinderopvang)

300

B4

Industriefunctie (andere industriefunctie)

3000

B5


Gevraagd
Bereken het aantal minimum toiletten conform het Bouwbesluit.

Oplossing
In het artikel 4.35 van het Bouwbesluit staat aangegeven hoeveel toiletten een bepaalde gebruiksfunctie moet hebben. Afhankelijk van de gebruiksfunctie staan in het Bouwbesluit twee bepalingsmethodes:

  • Aantal toiletten is afhankelijk van de gebruiksfunctie, bezettingsgraadklasse en het gebruiksoppervlakte.
  • Aantal toiletten is afhankelijk van uitsluitend de gebruiksfunctie en is niet afhankelijk van de gebruiksoppervlakte.

Bij het maken van de berekening is het handigst om te beginnen met het uitrekenen van het aantal toiletten die wel afhankelijk zijn van het gebruiksoppervlakte. Dat zijn voor het voorbeeld de volgende gebruiksfuncties:

Kantoorfunctie
Bij bezettingsgraadklasse B3, geeft het bouwbesluit als eis minimaal 1 toilet per 150 m2 gebruiksoppervlakte.

Bij bezettingsgraadklasse B2, geeft het bouwbesluit als eis minimaal 1 toilet per 60 m2 gebruiksoppervlakte.

Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
In het Bouwbesluit staat bij bezettingsgraadklasse B4 “n.t.”. Dit betekent dat deze bezettingsgraadklasse niet is toegestaan voor deze gebruiksfunctie. We moeten dus minimaal bezettingsgraadklasse B3 toepassen. De eis wordt dan minimaal 1 toilet per 150 m2 gebruiksoppervlakte

Industriefunctie
Bij bezettingsgraadklasse B5 geeft het bouwbesluit als eis minimaal 1 toilet per > 360 m2 gebruiksoppervlakte. Het groter teken geeft aan dat elke waarde groter dan 360 ingevuld mag worden. Bij deze bezettingsgraadklasse wordt het aantal minimum toiletten overgelaten aan de opdrachtgever. Onze opdrachtgever wil 3 toiletten voor de industriefunctie. Dus wij maken er dan van: minimaal 1 toilet per 1000 m2 gebruiksoppervlakte (industriefunctie heeft hier een gebruiksoppervlakte van 3000 m2 ).

Voor bovengenoemde gebruiksfuncties waarvan het aantal toiletruimte afhankelijk zijn van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie kan nu eenvoudig het aantal toiletten worden berekend:

Benodigd aantal toiletten = 1500/150 + 500/60 + 300/150 + 3000/1000
Benodigd aantal toiletten = 23,33.
Worden dus 24 toiletten.

Opmerking
Tevens is het artikel 4.35 lid 6 Bouwbesluit van toepassing voor de gebruiksfuncties: kantoor, bijeenkomst en industrie. In dat artikel staat dat de toiletruimte een gemeenschappelijke toiletruimte mag zijn. Dat houdt in dat het afronden van het aantal toiletten op het einde van de formule plaats kan vinden.

Een voorbeeld
Stel: industriefunctie B3 met GO van 800 m2 en kantoorfunctie B3 met ook een GO van 800 m2 .

Aantal toiletten wordt nu: 800/150 + 800/150 = 10,7
Zijn dus 11 toiletten.

Zou je de toiletruimte als niet gemeenschappelijke ruimte uitrekenen dan krijg je het volgende resultaat:

Industriefunctie 800/150 = 5,33 geeft 6 toiletten
Kantoorfunctie 800/150 = 5,33 geeft 6 toiletten
Totaal aantal toiletten: 12

Voor de winkelfunctie en andere bijeenkomstfunctie geeft het Bouwbesluit aan dat er minimaal 2 toiletten aanwezig moeten zijn. Artikel 4.35 lid 6 is voor de winkel-, kantoor-, industrie- en bijeenkomstfunctie tevens van toepassing. In het artikel staat:

Een toiletruimte kan een gemeenschappelijke toiletruimte zijn.

Dat betekent dat de 4 benodigde toiletten voor de winkel- en andere bijeenkomstfunctie aangewezen mogen worden op de eerder uitgerekende 24 toiletten. Er zijn nu geen extra toiletten noodzakelijk.

 

Integraal toegankelijk toiletruimte
Onder een integraal toegankelijke toiletruimte wordt verstaan een toiletruimte die mede toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Artikel 4.36 lid 4 geeft de volgende eis:

Indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiksoppervlakte van een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort, gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², is het aantal integraal toegankelijke toiletruimten ten minste gelijk aan de getalwaarde van het aantal toiletruimten, bedoeld in artikel 4.35, derde en vierde lid, gedeeld door tien, op een geheel getal naar boven afgerond.

Dit lid is dus van toepassing op de kantoorfunctie en industriefunctie. Voor de bijeenkomstfunctie (voor kinderopvang) geldt deze eis niet omdat het gebruiksoppervlakte maar 300 m2 is. Voor de winkelfunctie is lid 6 niet van toepassing maar lid 3.

Aantal integraal toegankelijke toiletruimten = (1500/150 + 500/60 + 3000/1000 ) x 10%
Aantal integraal toegankelijke toiletruimten = 2,13, wordt dus 3

Voor de bijeenkomstfunctie (andere bijeenkomstfunctie) is lid 4 niet van toepassing maar lid 6:

Indien de totale gebruiksoppervlakte aan bijeenkomstfuncties gelegen op hetzelfde perceel, groter is dan of gelijk aan 400 m², is ten minste een toiletruimte een integraal toegankelijke toiletruimte.


Voor de winkelfunctie is lid 4 niet van toepassing maar lid 3:

Ten minste een toiletruimte is integraal toegankelijk.


De benodigde integraal toiletruimte voor de winkelfunctie en bijeenkomstfunctie mogen worden aangewezen op de 3 eerdere berekende integraal toegankelijke toiletruimte. Lid 3 en 6 betreft immers een “aanwezigheid” eis op het artikel 3.35 waarin het aantal toiletruimte wordt berekend. In artikel 3.36 wordt uitsluitend berekend hoeveel toiletten van het berekend aantal toiletten integraal toegankelijk moeten zijn.

Samengevat
Er zijn nu totaal 24 toiletten benodigd waarvan:
4 gemeenschappelijk
3 integraal toegankelijk waarvan
2 gemeenschappelijk integraal toegankelijk


Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Vragen of opmerkingen over badruimten kunt u stellen in het Bouwbesluit forum

 


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!