>> Bouwbesluit - >> Thermische isolatie

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Voorbeeld: Rc-waarde prefab gevelelement met stalen spouwankers

Het binnenspouwblad van een prefab gevelelement zal met het buitenspouwblad moeten worden gekoppeld voor de stabiliteit van de buitengevel. Spouwankers zijn meestal gemaakt van staal en vormen dus puntvormige koudebruggen in de prefab gevelelementen. De koudebruggen van de spouwankers moeten in rekening worden gebracht bij de λ waarde van het isolatiemateriaal.

Gegeven
Het buitenspouwblad uit het voorbeeld "Rc-waarde prefab gevelelementen" wordt bevestigd met 4 stalen spouwankers per m2 rond 4mm aan het binnenspouwblad.
De λ waarde van de stalen spouwanker bedraagt 50 W/mK.

Gevraagd
De gecorigeerde λ-waarde van het isolatiemateriaal en de Rc-waarde van de prefab gevelelement.

Oplossing
We gaan nu bepalen wat de oppervlakte van de stalen spouwankers in 1 m2 isolatiemateriaal is. De oppervlakte van een stalen spouwanker bedraagt:

Aspouwanker = 0,000012566 m2
Aspouwanker van 4 spouwankers (4 spouwankers in 1 m2 isolatiemateriaal) wordt dan 0,000012566 . 4 = 0,000050265 m2
Voor het isolatiemateriaal blijft dan een oppervlakte over van 1 m2 - 0,000050265 m2 = 0,999949 m2

De gecorrigeerde λ waarde van het isolatiemateriaal wordt aangegeven met λ'.
λ' wordt dan 0,000050265 . 50 + 0,999949 . 0,24 = 0,026512 W/mK.

Als we nu deze λ' waarde invullen in de formule om de Rc-waarde te berekenen dan bedraagt de Rc-waarde van de prefab gevelelementen:

Conclusie
Indien de prefab gevelelementen worden voorzien van stalen spouwankers voldoen de elementen niet aan de Bouwbesluit eis van 2,5 m2K/W. De invloed van de stalen spouwankers in een constructie is dus aanzienlijk. Spouwankers moeten altijd worden meegenomen in een Rc-berekening. In de praktijk wordt dat vaak onterecht niet gedaan.

Naast stalen spouwankers kunnen ook RVS (roestvaststaal) spouwankers worden toegepast. Deze spouwankers hebben een λ waarde van 15 W/mK dat aanzienlijk lager is dan de stalen spouwankers (λ = 50 W/mK). Zouden we in de prefab gevelelementen de RVS spouwankers toepassen met een λ waarde van 15 W/mK, dan wordt een Rc-waarde berekend van 2,44 m2K/W. Al een stuk gunstiger dan stalen spouwankers, maar ook in dat geval voldoen de prefab gevelelementen niet aan de Bouwbesluit eis van 2,5 m2K/W.


Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!