>> Bouwbesluit - >> Thermische isolatie

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Voorbeeld: Rc-waarde prefab gevelelement

Gevraagd

Bepaal de Rc-waarde van een prefab gevelelement toegepast in een uitwendige scheidingsconstructie van een kantoor.

Gegevens opzoeken:
Rsi = 0,13 en Rse= 0,04 (Wand grenzend aan buitenlucht)
α = 0,02 (prefab elementen gemaakt in fabriek)
λ prefab beton = 2 W/mK (beton hoge dichtheid)
λ polystyreen 024 = 0,24 W/mK


Oplossing:Conclusie

De Rc-waarde voldoet aan het Bouwbesluit (minimale eis Rc= 2,5 m2K/W). Wel dient opgemerkt te worden dat geen rekening is gehouden met spouwankers om het buitenspouwblad met het binnenspouwblad te verankeren.Met name stalen spouwankers hebben een negatieve invloed op de Rc-waarde. Spouwankers dienen daarom altijd in rekening worden gebracht bij het bepalen van de Rc-waarde. In dit voorbeeld gaan we de invloed van de spouwankers op de Rc-waarde bepalen.


Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!