>> Architectuur - Checklisten


bestektekeningen | bouwaanvraag


Situatie en renvooi

Woning inclusief het perceel
Afstanden tot perceelgrens
Afstanden van de gebouwen onderling
Netto en bruto oppervlakte van het perceel
Inhoud
Inhoud garage
Materialen en kleuren van de toegepaste materialen
Drinkwatervoorzieningen volgens NEN 1006
Elektra volgens NEN 1010
CV volgens NEN 3820
Brievenbus volgens NEN 1770
Brandveiligheid volgens NEN (afhankelijk van soort)
Daglichttoetreding
Renvooi van de gebruikte arceringen
Eventuele verklaring van de nummers
Kozijnenstaat
Sectienummer, schaal, gemeente
Noordpeil
Gebied van tenminste 100 x 100 cm rondom de woning
Omliggende bebouwing inclusief hoogte
Wegen, paden, pleinen, groenstroken, sloten, speelplaatsen, parkeerplaatsen, e.d.


Gevels

Schaal 1:100
Alle gevels tekenen
Draairichting ramen en buitendeuren
Uitmondingen buitendaks
Nachtventilatie en ventilatieschuiven
Aangevel peil
Ventilatie badkamer, toilet, keuken, pantry en dak
Plaats ventilatie roosters
Afvoerrooster afzuigkap
Merken kozijnen
Raamdorpelstenen
Brievenbus
Ventilatiepannen / zelfventilerende nokken
Verholen goten
Lood / loketten
Dakramen / dakvensters
Ontluchtingen standleiding
Hoogte maatvoering kozijnen etc
Details aangeven


Begane grond

Schaal 1:100
Zwarte muren en wanden
Afmetingen van alle ruimten
Draairichting ramen, buiten- en binnendeuren
Plaatsing trappen inclusief looplijn
Plaats rook- en ventilatiekanalen
Plaats meterruimten / meterput / meterkast
Aangeven 1,5 meter lijn
Afmetingen paden en terrassen
Plaats aansluitpunten elektra
Plaats aansluitpunten CAI, PTT
Plaats verwarmingselementen en thermostaat
Plaats CV-ketel
Plaats sanitair
Plaats eventuele warmwatervoorziening / mechanische ventilatie-unit
Aansluitpunten voor drinkwater en warm water
Opstelplaats voor kooktoestellen
Opstelplaats voor koelkast
Opstelplaats voor wasmachine
Opstelplaat voor eventuele vaatwasser etc.
Nummering c.q. benoeming ruimten volgens Bouwbesluit
Gebruiksoppervlak
Verblijfsgebied
Brandcompartimenten
Hoe vind luchtverversing van de ruimten plaats
Geluidsabsorberende materialen in trappenhuizen en gemeenschappelijke verkeersruimten
HWA aangeven
Standleidingen
Vloermat omranding
Schoon metselwerk aangeven
Kozijnmerken die niet in de gevels te zien zijn
Plaats lichtkoepels, balken, vide, etc door middel van stippellijnen
Afmetingen penanten
Dilataties aangeven
Stalen- en of betonkolommen
Eventueel verlaagd plafond
Ventilatie garage, bergingen, kasten etc.
Perceelgrens
Liftschacht / liftmachine ruimte
Brandwerende voorzieningen (bordjes UIT en blusvoorzieningen)
Toepassingen die ontstaan brandgevaarlijke situatie verhinderen
Toepassingen die de uitbreiding van brand tegengaan
Toepassingen die het ontstaan van verspreiden van rook tegengaan
Vluchtmogelijkheden of inrichting daarvan bij brand
Beperking van uitbreiding van brand
Brandwerende deuren
Noodstroom voorzieningen
Details
Plaats doorsnede aangeven


Verdieping

Hemelwaterafvoeren voorzien van bladvangers
Standleidingen
CV, boiler etc aangeven
Ont- en beluchting riolering
Sanitair badkamer, toiletten, slaapkamers
Benoeming ruimten en nummering
Inkleuren muren
Trapgaten
Looprichting trap
Plaats lichtkoepel, vide, dakvensters etc.
Draairichtin deuren
Ventilatiekanalen
Plaats ventilatie badkamer, toilet etc.
Plaats details


Doorsnede

Grondverbetering, vaste grond
Hoogte aangeven van de constructie
Hoogte peil aangeven ten opzichte van toekomstige maaiveld
Hoogte van de ruimten
Dakbedekking platdak tekenen en aangeven
Plafonds aangeven
Brandwerende voorzieningen aangeven
Benoeming ruimten en nummering
Inkleuren muren en vloeren
Plaats details


Fundering en riolering

Soort fundering, eventueel lengte en soort palen
Aanlegbreedte
Nummering afvoeren
Afmeting poeren etc.
Komplete riolering (gescheiden stelsel, soort materiaal buiten- en binnenriolering, omschrijving diverse aansluitmogelijkheden)
Liggende leidingen > 110 mm, ontstoppingstukken hoh <10 m, schuifmoffen, aansluiting op Gemeente riool, gronddeking op de perceelgrens is 600 mm
Invoerleidingen meterkasten, 75 mm t.b.v. elektra, waterl, gasleiding, 32mm t.b.v. ptt, cai.
Indien meterput vereist dan inwendige maten, diepte etc.
Bodemafsluiting
Ventilatie kruipruimte
Plaats details
Inkleuren muren
Konvektorputten
Stalen kolommen
Perceelgrens
HWA voorzien van sifon
Riolering aansluiten op het openbare riool


Verdiepingsvloeren en balklagen

Lateinummering onder de vloer
Afvoeren, hwa, stl, badk, wastafels, CV-ketel, in of op de vloer
Vloeren in het werk gestort of prefab, type vloer (merk)
Sparingen in de vloer, type en welke afmeting (trap, vide, rookkanaal, afzuigkap, lichtkoepels etc.)
In te storten onderdelen
Overspanningsrichting van de vloer
Onderliggend dragend metselwerk
Opstaand dragend metselwerk (wanden, spanten etc)
Verankering vloeren en balken
Afmetingen balken, hoh maat, ankers, bescherming, etc.
Hoofddraagkonstructie
Plaats details
Aangeven leidingen onder de vloer of boven verlaagd plafonds
Stalen balken, hamerstukken, oplegplaten
Lateien arceren
Muren inkleuren
Vlieringtrappen, trappen, hellingbanen
Ravelingen
Afvoeren
Afschotrichting bij platte daken

 

Kapplan

Verankering gordingen, vloerplaten etc.
Hoofddraagconstructie
Stabiliteitsverbanden, windbokken etc.
Muurplaatankers max 1500 hoh
HWA
Zwaarte balken, gordingen, spanthout
Afmeting balk hoh afstand, soort hout (bouwhout of constructiehout)
Bescherming tegen boktor etc (logen), balkafmetingen, (on)geschaafd
Lateien nummeren van onderliggende bouwlaag
Lateien arceren
In het zicht zijnde muren inkleuren
Dragende muren stippelen
Soort en type vloer, overspanningsrichting etc.
Spanten
Plaats details
Dakvensters, lichtkoepels
Ravelingen rond schoorsteen etc.
Balklagen dakkapellen
© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!