Woonhelp.com en Omgevingsvergunning.com zoekt bouwspecialisten

Wilt u een steentje bijdragen aan de kennisoverdracht op Woonhelp en Omgevingsvergunning? Hebt u nog werkstukken, scripties, onderzoeken,  ed. liggen waar andere ook iets mee kunnen?
Neem dan contact op met
Edwin Kort.

Als tegenprestatie ontstaat er een interessante website rondom bouwkennis waar u uw voordeel ook mee kunt behalen. Uw naam wordt tevens verbonden aan Woonhelp en Omgevingsvergunning. In bepaalde gevallen kan er een financiële vergoeding tegenover staan. Uiteraard ben ik ook zeer geïnteresseerd in samenwerkingsverbanden en in partners.

De belangrijkste doelstelling van Woonhelp en Omgevingsvergunning is digitale kennisoverdracht rondom bouwen.
Op het gebied van bouwen valt er heel wat uit te leggen, zoals over bouwregelgeving, materialenkennis, bouwtechniek en uitvoeringstechniek.

In ons land is er in de loop van de jaren heel wat bouwkennis opgedaan. Het is alleen jammer dat deze kennis zo weinig wordt gedeeld met elkaar via het Internet. De kennisoverdracht vindt momenteel nog altijd voornamelijk traditioneel plaats door boeken, tijdschriften en cursussen. Literatuur heeft meestel het nadeel dat het net niet uw specifieke vraag voldoende beantwoord, u blijft met vragen zitten of de vragen nemen zelfs toe.

Een cursus is tijd- en plaatsgebonden. U hebt nu een vraag en wil die niet over 3 maanden beantwoord zien wanneer de cursus wordt gegeven. De cursusdocent legt het ongetwijfeld duidelijk uit tijdens de cursusdag. U denkt alles begrepen te hebben. Totdat u thuis komt of de kennis daadwerkelijk moet gaan toepassen. Dan pas blijkt dat een hoop vragen onbeantwoord zijn gebleven.
Het Internet heeft al deze nadelen niet. Het Internet is voor iedereen en op elk moment te raadplegen. Tevens kunt u altijd direct vragen stellen via forums aan andere bouwspecialisten. De vragen blijven zelden onbeantwoord.

Een belangrijk aspect van het bouwen is de bouwregelgeving zoals het Bouwbesluit. Slechts weinig mensen beheersen deze kennis goed. Bouwkundige studies (MTS, HTS, TU) besteden over het algemeen weinig aandacht aan.
Het gevoel ontstaat bij mij al snel dat een soort monopolie berust op het Bouwbesluit met de bijbehorende normen bij enkele partijen. En dat kan mijn inziens nooit de bedoeling zijn van regelgeving. Regelgeving moet voor iedereen op een eenvoudige wijze toegankelijk zijn zodat de regelgeving ook daadwerkelijk door iedereen kan worden toegepast.
Mijn praktijk ervaring wijst uit dat het niet juist toepassen van regelgeving niet een kwestie is van niet willen maar een kwestie is van vaak niet weten.
De huidige regelgeving zit helemaal niet zo ingewikkeld in elkaar om deze praktisch te kunnen toepassen, mits het maar duidelijk en toegankelijk wordt uitgelegd. En dat is nu juist een belangrijke doelstelling van Woonhelp en Omgevingsvergunning om de bouwregelgeving duidelijk uit te leggen met praktijkvoorbeelden.

Edwin Kort
Oprichter van Woonhelp en Omgevingsvergunning.com

 © omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!